przewiń do góry

13. Gala Finałowa Konkursu "Osobowość Ziem Górskich"

W tegorocznej edycji prestiżowego Konkursu „Osobowość Ziem Górskich", który jest najpopularniejszą inicjatywą Stowarzyszenia Koalicji Marek Ziem Górskich, laureatem w kategorii „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich" została Firma Fabios SA., a w kategorii „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich” – Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.

Konkurs „Osobowość Ziem Górskich" to plebiscyt wyróżniający osoby, organizacje i firmy, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju ziem górskich na obszarze Żywiecczyzny, Podhala i Beskidów. Zaszczytne wyróżnienia przyznawane są przez kapitułę konkursu w składzie międzynarodowym, której  przewodniczy burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt. Od roku 2012 przyjmowane są także nominacje z terenu całego pogranicza polsko-słowackiego w ramach projektu „Polsko-słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich”, a od tego roku także nominacje z Czech w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Adresatami corocznych nagród są samorządowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, a także inne wybitne postaci życia publicznego. Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych. Gala Finałowa Konkursu odbyła się 2 czerwca w Żywcu. Ogłoszenie laureatów poprzedziło nadanie przez Zarząd Koalicji Marek Ziem Górskich honorowego tytułu Ambasadora Ziem Górskich. W tym roku tytuł ten otrzymał Jan Brodka, twórca i szef Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka. Jan Brodka to muzyk instrumentalista grający między innymi na trombitach, dudach czy heligonce, folklorysta, autor opracowań muzyki regionu żywieckiego dla zespołów folklorystycznych w kraju i za granicą, Współorganizator festiwali, konkursów i imprez folklorystycznych. Wychowawca muzyków i instruktorów folkloru. Współautor opracowania „Folklor górali żywieckich” i „Muzyka ziemi żywieckiej”, a także hejnału żywieckiego. W poprzednich latach ten zaszczytny tytuł otrzymali: Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg, Adam Małysz, Justyna Kowalczyk, Prezydent RP Bronisław Komorowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Elżbieta Bieńkowska –Komisarz Europejski ds. rynku wew. i usług, Tadeusz Frąckowiak - Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej na Słowacji z siedzibą w Liptowskim Mikulaszu, GeroldOrtner - Konsul Honorowy RP w Grazu (Austria), Tadeusz Błażusiak - Mistrz Świata SuperEnduro, Paweł i Łukasz Golcowie, muzycy, założyciele słynnej „Golec uOrkiestra”, Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan oraz Sebastian Kawa mistrz szybownictwa. Dodatkowym, miłym akcentem podczas tegorocznej gali Finałowej było wręczenie dyplomów i statuetek dla „Przyjaciół Stowarzyszenia KMZG” w podziękowaniu za owocną współpracę i aktywne wspieranie działalności stowarzyszenia. Jednym z nich było Miasto Sucha Beskidzka, okolicznościowe wyróżnienie odebrał Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt.

Miasto Sucha Beskidzka przystąpiło do KMZG 29 kwietnia 2008 r. jako członek wspierający. 

Galę Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” uświetnił koncert polskiego zespołu muzycznego  „Raz, dwa, trzy”, łączącego muzykę rock oraz współczesną poezję.

 

Laureatami konkursu Osobowość Ziem Górskich w 8 kategoriach zostali:

 

Osobowość Ziem Górskich – Aneta Larysa Knap - Projektant mody, Nowy Targ

 

Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich –  Aurelica coffee - Liptovský Mikuláš, Słowacja

 

Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich – Piwiarnia Żywiecka Sp. z o.o. - Żywiec,

 

Duzy Przedsiębiorca Ziem Górskich-  Firma  FABIOS Spółka Akcyjna – Białka

 

Dziennikarz Ziem Górskich – Petr Pavelka Redaktor naczelny - Frýdek-Místek, Czechy

 

Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich - Bogusław Waksmundzki Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”, Nowy Targ  ex aequo Rudolf Urbanovič W-ce Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz, Słowacja

 

Sportowiec Ziem Górskich – Kajetan Kajetanowicz – kierowca rajdowy, Cieszyn

 

Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich – Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Sucha Beskidzka, ex aequo PRVOCAS Janovice, Czechy

 

 

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zostało powołane w 1995 r. z  inicjatywy działaczy samorządowych i obecnie liczy 14 gmin z powiatu: suskiego, żywieckiego, wadowickiego i nowotarskiego. Jednym z wielu zadań podejmowanych przez SGB są działania na rzecz zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji. Stowarzyszeniu zależy na pomnażaniu dziedzictwa kulturowego przodków, ochronie walorów przyrodniczych, rozwoju i promocji  ziem górskich. SGB wspiera różne lokalne inicjatywy temu służące, organizuje także konkursy m.in. konkurs Wiedzy Ogólnej "Leonardo", wystawy oraz sympozja popularno-naukowe, bierze czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym gmin w nim zrzeszonych, wspomagając wiele wydarzeń. Od początku działalności, nakładem SGB ukazało się 38 publikacji, w tym cykliczne wydawnictwa z tematyką poświęconą tradycji, historii i współczesności, a także poruszające problemy szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego ziem górskich. SGB jest organizatorem cieszących się bardzo dużą popularnością Złazów Samorządowców, które służą m.in. zacieśnianiu wzajemnych kontaktów pomiędzy gminami oraz wymianie doświadczeń w zakresie podnoszenia atrakcyjności kulturowej ziem górskich.

Firma FABIOS SA powstała w 1973 r. Decyzja o budowie fabryki w Białce podjęta została pod koniec lat 60-tych XX wieku. Wybór lokalizacji na terenie ziemi suskiej nie był przypadkowy. Oparty został na podstawie prac studyjnych, a główną rolę odegrały tu względy klimatyczne, istniejąca infrastruktura oraz bliskość bazy surowcowej, gdyż Firma jest producentem osłonek białkowych i foli kolagenowych stosowanych do produkcji wyrobów wędliniarskich, w różnych typach, kalibrach i kolorach. Co miesiąc produkty spółki trafiają do krajów należących do Unii Europejskiej, ale też do krajów Europy Wschodniej, Azji, Ameryki i Australii. Sukces firmy związany jest z konsekwentną polityką doskonalenia i rozwijania procesu technologicznego, poszanowania środowiska naturalnego, odpowiedniej kadrze pracowników, a przede wszystkim stałego monitorowania potrzeb i oczekiwań odbiorców. Priorytetem Firmy jest sprostanie oczekiwaniom klienta, zdobycie zaufania poprzez oferowanie produktów całkowicie zaspokajających jego potrzeby i wymagania oraz budowanie znaczącej pozycji w branży osłonek kolagenowych. Do osiągnięcia wymienionych celów wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, gwarantując spełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów. Firma uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym regionu wspomagając i sponsorując wiele wydarzeń. Jest mocno związana ze środowiskiem górskim, a jej logo to góralska parzenica.

 

Warto przypomnieć, że w poprzednich edycjach konkursu laureatami z Miasta Sucha Beskidzka zostali : w kategorii „Średni Przedsiębiorca Marek Ziem Górskich”-  Anna Urbańska - właścicielka Zakładu Produkcyjnego Ciastkarnia Piekarnia „Urbańscy", Kazimierz Gacek - producent źródlanej wody Kuracjusz Beskidzki, Renata Dudoń - manager Restauracji i Hotelu „Kacper Suski”, w kategorii „Osobowość Ziem Górskich" Maria Grzechynka - Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Stanisław Kubasiak - muzyk, założyciel Kapeli Mała Ziemia Suska z Suchej Beskidzkiej, w kategorii „Dziennikarz Ziem Górskich"  Wojciech Ciomborowski - dziennikarz „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, w kategorii „Organizacja Pozarządowa” wyróżnienie otrzymał Beskidzki Klub Karate, którego założycielami są Piotr i Paweł Michulec, a laureatem został UKS „Jasień” prowadzony przez Łukasza Miklusiaka i Piotra Staszaka.

L. Steczek

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję