przewiń do góry

MOPS rekrutuje do projektu "Nowe Horyzonty"

Burmistrz Miasta informuje, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej rozpoczął rekrutację do III edycji projektu „Nowe horyzonty” na rok 2021.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. w szczególności: bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych przewlekle, korzystających z pomocy żywnościowej.

W ramach Projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb uczestnika oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • Indywidualne poradnictwo/treningi psychologiczne
 • Grupowe warsztaty/treningi kompetencji społecznych w formie stacjonarnej
  i wyjazdowej
 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania pracy
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
 • Staże zawodowe

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:

Głównym celem wynikającym z realizacji Projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub/i zawodowego uczestników Projektu, a także:

 • Podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
 • Uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
 • Nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych,
 • Zmiana sytuacji na rynku pracy,
 • Poprawa umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu „Nowe horyzonty” pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19, p. 50 lub kontakt telefoniczny pod numerem: 33 874-95-58.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Rekrutacja trwać będzie do 31.01.2021 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję