przewiń do góry

WKU w Nowym Targu przedstawia ścieżki kariery w wojsku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu prowadzi kampanię informacyjną, zachęcając Polaków w różnym wieku do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Prezentuje przy tym kilka dróg, które umożliwiają zostanie żołnierzem.

Możliwość stania się żołnierzem daje również służba przygotowawcza. To rodzaj służby wojskowej, ustanowiony przede wszystkim w celu gromadzenia zasobów żołnierzy rezerwy, głównie dla ochotników, którzy planują zostać żołnierzami zawodowymi. Powołanie do służby przygotowawczej odbywa się na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do nie poprzez złożenie do WKU stosownego wniosku. Ochotnicy już w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Szkolenie podstawowe realizowane będzie w dwóch modułach poprzez: szkolenie na odległość (moduł zdalny) i szkolenie praktyczne (moduł stacjonarny).Szkolonym umożliwiony będzie dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych przez cały okres szkolenia. Realizacja programu szkolenia praktycznego realizowana będzie w ciągu 28 dni kalendarzowych. Co ważne służba przygotowawcza przeznaczona jest dla ochotników, którzy nigdy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej i daje możliwość bezpośredniego przygotowania się do zawodowej służby wojskowej.

Zawodowa służba wojskowa przeznaczona jest dla żołnierza posiadającego stopień żołnierza rezerwy. Żołnierzem zawodowym  może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Powołanie do zawodowej służby wojskowej może być powołaniem stałym (na czas nieokreślony) lub do służby kontraktowej (na czas określony w kontrakcie). Powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat, ale pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 2 lat. Żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową.

Wojska Obrony Terytorialnej przeznaczone są – jak informuje WKU- dla osób, chcących zachować balans między życiem prywatnym i zawodowym, a służbą Ojczyźnie. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT, jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Do służby kandydackiej może natomiast być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

Kontakt z wojskiem umożliwia także Legia Akademicka. Kandydat na żołnierza zawodowego będący studentem studiów, odbywa w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe oraz pozostaje na zaopatrzeniu wybranej uczelni wojskowej. Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Edukacja wojskowa studentów obejmie dwie części szkolenia: teoretycznej na uczelniach w trakcie roku akademickiego (zajęcia w formie wykładów) i praktycznej, prowadzonej w jednostkach i centrach wojskowych, składają się z dwóch modułów. Pierwszy moduł podstawowy (21 dni) przeznaczony jest na wyszkolenie szeregowego rezerwy. Drugi moduł podoficerski poświęcony jest szkoleniu podoficera rezerwy i zakończony jest egzaminem oraz mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Informację prezentujemy na prośbę Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję