przewiń do góry

GUS przeprowadzi badania demograficzno-ekonomiczne

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w bieżącym roku będzie prowadził liczne badania ankietowe. Obejmą one gospodarstwa domowe, rolne, przedsiębiorstwa i instytucji na terenie województwa.

Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej. W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statystyczne w 2021 r. będą realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu telefonicznego. Tożsamość ankieterów statystycznych można sprawdzić poprzez aplikację na stronie internetowej https://sa.stat.gov.pl/formularz/ lub telefonicznie (12 656-30-32, 695-256-281, 12 415-60-11).

W celu poznania poziomu dochodu gospodarstw, ilości spożywanych w nich produktów żywnościowych, warunków życia społeczeństwa, zmian zachodzących na rynku pracy, celów podróży Polaków, czy wykorzystywania nowych technologii informatycznych prowadzone będą ankiety: badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD), badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD), badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), uczestnictwo mieszkańców Polski i rezydentów w podróżach (PKZ), europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC), wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych (SSI-10), badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej (CO2).   

 

 

GUS jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie całej Polski zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pozyskane w badaniach statystycznych dane są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych.

Natomiast w ramach Statycznych Badań Rolniczych przeprowadzone będą ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R), badanie pogłowiu bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) i badanie pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). W ten sposób GUS chce dowiedzieć się jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni lat, jak zmieniła się opłacalność produkcji rolniczej, jak kształtuje się produkcja zwierzęca i jaki jest stan pogłowiu zwierząt w gospodarstwach rolnych.   

 

Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Informacje o realizowanych badaniach ankietowych można uzyskać telefonicznie (695-256-281 lub 12 656-30-32) lub mailowo (j.klimont@stat.gov.pl) u kierownika Wydziału Badań Ankietowych Joanny Klimont.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję