przewiń do góry

Kryta Pływalnia - podpisano porozumienie

Pod koniec października Rada Powiatu Suskiego i Rada Miasta Sucha Beskidzka przyjęły uchwały dotyczące podjęcia współpracy w przedmiocie współfinansowania prowadzenia Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Porozumienie pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka a Powiatem Suskim zostało podpisane.

W kwietniu br. radni powiatowi podjęli decyzję o likwidacji zakładu budżetowego prowadzącego Krytą Pływalnię w Suchej Beskidzkiej, który już od dłuższego czasu borykał się z kłopotami finansowymi dodatkowo spotęgowanymi sytuacją epidemiologiczną. Starosta Suski Józef Bałos podczas Sesji Rady Powiatu Suskiego wyjaśnił, że podjęcie takiego kroku jest koniecznością. Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, dotacje z budżetu powiatu dla samorządowego zakładu budżetowego, jakim jest basen w Suchej Beskidzkiej, nie mogą przekroczyć 50 procent kosztów jego działalności. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia spowodowały, że zakład budżetowy generował koszty, a nie przynosił dochodów, gdyż baseny w całym kraju zostały odgórnie zamknięte.

Już w trakcie kwietniowej Sesji Rady Powiatu Suskiego Starosta wspomniał, że poczynił z Burmistrzem Miasta Stanisławem Lichosytem wstępne ustalenia w sprawie wspólnego prowadzenia pływalni po jej ponownym uruchomieniu. Rada Powiatu Suskiego jako pierwsza (30 października) przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru podjęcia współpracy w przedmiocie współfinansowania prowadzenia Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej, a dzień później analogiczną przyjęła Rada Miasta Sucha Beskidzka. Zawierają projekt porozumienia ramowego, które w czwartek, 12 listopada, zostało zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu (pospisali je Starosta Józef Bałos i Wicestrosta Zbigniew Hutniczak) i Burmistrzem Suchej Beskidzkiej Stanisławem Lichosytem.

Zgodnie z przedmiotowym porozumieniem Gmina będzie przekazywać corocznie dotację celową na pokrycie części kosztów funkcjonowania krytej pływalni w wysokości 50% dotacji przedmiotowej pokrywanej przez Powiat, czyli kosztów niepokrytych przychodami. Zarówno Gmina, jak i Powiat zobowiązały się do realizacji odrębnych programów w postaci świadczenia nieodpłatnych usług wstępu na Krytą Pływalnię dla wybranych grup mieszkańców. Ustalono, że wartości środków faktycznie poniesionych przez każdą ze stron na funkcjonowanie basenu będzie równa. – Pływalnia znajduje się na terenie naszego miasta, współfinansowaliśmy budowę i dalsze jej losy nie mogą być nam obojętne. Obiekt musi funkcjonować i dalej służyć mieszkańcom Suchej Beskidzkiej i całego powiatu – mówi Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt.

Basen powinien wznowić działalność 1 stycznia 2021 roku. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa mogą spowodować, że termin zostanie przesunięty.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję