przewiń do góry

Przy ul. Kamienne będzie wykonana kanalizacja sanitarna

W trosce o środowisko naturalne, a jednocześnie podnosząc komfort życia mieszkańców na terenie miasta sukcesywnie rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna. Jej kolejny odcinek będzie miał około 1600 mb długości i zostanie wykonany przy ul. Kamienne. Pozwoli to na przyłączenie 17 budynków mieszkalnych już istniejących przy tej ulicy, a w przyszłości zabudowań, które powstaną w tej części miasta.

Na ogłoszony 9 października br. przez Burmistrza Miasta przetarg na budowę kanalizacji wpłynęło 5 ofert. Cena najdroższej złożonej przez Firmę Produkcyjno-Usługowo-Handlową PAWLIMEX Paweł Wojak ze Starej Wsi wynosiła 1 104 505,07 zł. Najtańszą na kwotę 751 248,33 zł przygotował EKOINSTAL Sp. z o.o. z Suchej Beskidzkiej i oferta tej firmy została wybrana. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zadania upływa 31 maja 2021 r.

Radni wyrazili zgodę, by koszty zadania w dużej części zostały pokryte środkami z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Upoważnili Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki do kwoty 731 000,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wiadomo już, że wysokość zaciągniętej pożyczki będzie niższa i wyniesie 610 771,00 zł. Pożyczka ta udzielona będzie gminie na zasadach preferencyjnych, a po osiągnięciu efektu ekologicznego istnieje możliwość częściowego jej umorzenia. Pożyczka spłacana będzie z dochodów własnych Gminy w latach 2022-2026, w 5 ratach wynoszących po 122 154,20 zł każda.

Wojciech Ciomborowski

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję