przewiń do góry

Na przejściach dla pieszych będzie bezpieczniej

Przez Suchą Beskidzką poza drogami miejskimi przebiega także kilka powiatowych. Wkrótce na tych drugich zostaną doświetlone trzy przejścia dla pieszych. I choć to Powiat jest ich właścicielem, to Rada Miasta w Suchej Beskidzkiej w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zgodziła się partycypować w kosztach inwestycji.

Na początku września Starosta Suski przekazał Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka informację, że Powiat Suski w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” realizuje w bieżącym roku projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Suskim”. W jego ramach w Suchej Beskidzkiej zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowań ul. Kościelnej z ul. Cmentarną, ul. Batalionów Chłopskich  ul. Beniowskiego oraz ul. Zamkowej z ul. hr. Tarnowskiego. Wszystkie zlokalizowane są w centrum miasta i charakteryzują się dużym natężeniem ruchu pieszego i kołowego.

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie tzw. przejść dedykowanych, co znaczącą poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg i pieszych, a w szczególności mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Przejścia zostaną doposażone w szeroko rozumiane urządzenia poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, doświetlone, a ponadto staną przy nich aktywne znaki drogowe, które są łatwiej i szybciej dostrzegane przez kierowców. Wartość opracowania dokumentacji oraz robót budowlanych wynosi 152 tys. zł, z których 100 tys. to dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Starosta wystąpił do Burmistrza z prośbą o udzielenie przez Miasto pomocy finansowej w wysokości 20 tys. zł na pokrycie części wkładu własnego. Wniosek został przedstawiony Radzie Miasta Sucha Beskidzka, która była jednomyślna.

Wojciech Ciomborowski

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję