przewiń do góry

Dzień Samorządu Terytorialnego

 


Z okazji przypadającego w dniu 27 maja "Dnia Samorządowca" wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, radnym Rady Miasta oraz pracownikom podległych jednostek organizacyjnych składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości w codziennej pracy oraz podejmowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć służących rozwojowi Suchej Beskidzkiej. Dziękując za dotychczasową współpracę życzę satysfakcji z pełnionej służby, aby Nasze wysiłki w realizowaniu zadań na rzecz lokalnej społeczności były zauważane i doceniane przez mieszkańców naszego miasta. 

 

Stanisław Lichosyt 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

 


 


 

27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.
W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wydarzenia.Wybory 27 maja 1990 były pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w powojennej historii Polski. Były więc nie tylko ważnym wydarzeniem w historii polskich samorządów, ale też kluczowym z perspektywy demokratycznej transformacji po roku 1989 i upadku komunizmu.

W marcu 1990 roku Sejm kontraktowy uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Na jej podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach istniejących wówczas gmin prawdziwy samorząd. W miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. 27 maja 1990 roku przeprowadzono wybory do rad gmin. Nowe rady gmin wybrały swoje władze wykonawcze - prezydentów miast (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców lub na prawach powiatu), burmistrzów (w mniejszych miastach) oraz wójtów (w gminach wiejskich).Kolejny etap reformy administracyjnej nastąpił osiem lat później. Reforma polegała na wprowadzeniu dwóch dodatkowych szczebli samorządu - powiatów i samorządowych województw. Jednocześnie tych ostatnich miało być od tego momentu nie 49, ale znacznie mniej.Dopełnieniem reformy samorządowej było wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co bardzo spersonalizowało wybory samorządowe, ale też uczyniło je bardziej atrakcyjnymi dla wyborców. Pierwsze takie bezpośrednie wybory odbyły się wraz z kolejnymi wyborami samorządowymi - 27 października i 10 listopada 2002 roku.

Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos mieszkańcom. To właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Już nie tylko aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka zaczęły się rozwijać. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji – budowy dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy hal sportowych, a co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. 30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców z polskich regionów, miast, miasteczek i wsi, to wielka lekcja samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu.

W wyniku przeprowadzonej w 1990 roku reformy samorządowej i mieszkańcy Suchej Beskidzkiej zyskali możliwość realnego stanowienia prawa lokalnego i wpływania na kierunki rozwoju miasta. Wskutek decentralizacji postępowało sukcesywne przejmowanie przez samorządy nowych zadań oraz obowiązków, a więc także i odpowiedzialności za swoje miasto. 

Niewątpliwym sukcesem samorządu miejskiego w minionym okresie 30 lat było prowadzenie skutecznej polityki gospodarczej, dzięki której Sucha Beskidzka jest stabilną finansowo jednostką samorządu terytorialnego, a przy tym dynamicznie się rozwija. Zrealizowane przez samorząd w minionych 30 latach inicjatywy i działania na rzecz rozwoju Suchej Beskidzkiej przeobraziły miasto w przestrzeń  przyjazną do życia i zaspakajającą potrzeby mieszkańców. Przedsięwzięcia te były również  wielokrotnie doceniane przez krajowe gremia, a miasto od kilku lat  zajmując czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach.

 

                                                                                              Lucyna Steczek

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję