przewiń do góry

Z A W I A D O M I E N I E o XIII sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka

XIII sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2019 – 2030.
 7. Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019.
 8. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 9. Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 11. Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Dopłata za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2020 r.
 13. Zmiany w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
  na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
 14. Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz schronienia dla osób bezdomnych  dla których właściwą miejscowo jest Gmina Sucha Beskidzka.
 15. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sucha Beskidzka na lata 2020  - 2025.
 16. Stwierdzenie zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej.
 17. Przyjęcie Protokołu Nr XII/2019 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2019 r.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

 / - / Krystian Krzeszowiak

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję