przewiń do góry

Trwa remont zabytkowej oranżerii

W sierpniu rozpoczął się kolejny etap remontu oranżerii wchodzącej w skład zespołu zamkowo-parkowego w Suchej Beskidzkiej. Jest to kontynuacja przeprowadzonych w ubiegłym roku prac zabezpieczających przy zabytkowym obiekcie. W ramach trwających od sierpnia robót ziemnych, wzmocnione zostaną fundamenty budynku i wykonana zostanie izolacja pionowa oraz odwodnienie.

 

 

Przeprowadzone w ubiegłym roku prace remontowe zatrzymały proces destrukcji zabytkowej oranżerii. Wykonanie nowego stropu łukowego ze zwieńczeniem konstrukcji ścian oraz odtworzenie dachu niewątpliwie uchroniło ten piękny niegdyś obiekt przed całkowitym rozpadem. Realizacja  najpilniejszych prac zabezpieczających oranżerię była możliwa dzięki dofinansowaniu przyznanemu Gminie przez Zarząd Województwa Małopolskiego w kwocie 300 tys. złotych  oraz środkom w wysokości 316 tys. złotych, które na ten cel zostały wygospodarowane z budżetu miasta.

W kolejnym etapie zaprojektowanych prac remontowych zaplanowano zabezpieczenie i wzmocnienie fundamentów neogotyckiego zabytku, który ze względu na położenie u podnóży Jasienia, jest narażony na oddziaływanie wód gruntowych spływających z południowo wschodnich stoków góry. Na realizację tych kosztownych robót pod koniec 2018 roku Burmistrz Miasta złożył kolejny wniosek o dofinansowanie z budżetu samorządu województwa małopolskiego. Dokumentacja aplikacyjna miasta Sucha Beskidzka została dobrze oceniona i uzyskała dofinansowanie w kwocie 130 000 złotych ze środków przeznaczonych na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Wartość tegorocznej inwestycji, w ramach której wzmocnione zostaną fundamenty budynku oranżerii poprzez zastosowanie układu żelbetowych mikropali oraz wykonane zostanie odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa ścian wyniesie łącznie 408.882,01 zł brutto, z czego 130 tys. złotych stanowi wspomniane dofinansowanie Województwa Małopolskiego, a pozostała cześć kosztów zostanie pokryta ze środków własnych gminy. Planowany termin zakończenia prac upływa 15 listopada 2019 r.  Ponadto w roku bieżącym jeszcze przed okresem zimowym wykonany zostanie również remont 11 wieżyczek zlokalizowanych na dachu budynku. Wymagają one odbudowy i pokrycia blachą tytanową. Szacowana wartość tych prac to kwota 75 tys. zł, która zabezpieczona została w budżecie gminy.   

Kolejne etapy prac remontowych przy obiekcie oranżerii będą związane z planowanym zagospodarowaniem budynku, w którym w nawiązaniu do historycznej funkcji znajdować się będzie całoroczny ogród roślin egzotycznych, ze stylową  kawiarnią, z widokiem na park zamkowy.(GW)

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję