przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy VIII, a IX sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 31 maja i 10 czerwca 2019 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł         - 49.168 044,69  zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł         - 56.845 957,75  zł.  
    
 2. Jednym z tegorocznych laureatów konkursu „Osobowość Ziem Górskich" organizowanego przez Stowarzyszenie - Koalicja Marek Ziem Górskich, do którego należy Gmina Sucha Beskidzka, w kategorii „Duży Przedsiębiorca” została Firma „Samanta”, zgłoszona przez Burmistrza Suchej Beskidzkiej. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, firm i organizacji, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do promocji i rozwoju ziem górskich , a także uczestniczą w życiu lokalnej społeczności wspierając m.in. inicjatywy kulturalne i sportowe. Wyróżnienia zostały wręczone 1 czerwca 2019 roku w Żywcu podczas Gali Finałowej Konkursu.
   
 3. Z uwagi na słoneczne i upalne dni oraz towarzyszące im wysokie temperatury, Burmistrz Miasta wzorem lat ubiegłych, z myślą o mieszkańcach i turystach, podjął decyzję o uruchomieniu kurtyny wodnej na płycie Rynku. Kurtyna została zamontowana początkiem czerwca i będzie funkcjonować w okresie letnim w upalne dni.
   
 4. Wniosek Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dotyczący doświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej, na przeciwko budynku urzędu miasta został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Zadanie to zostało zakwalifikowane do realizacji w roku bieżącym i podobnie jak w roku 2018 będzie współfinansowane przez Gminę w kwocie ok 15 tyś. zł. Termin realizacji oraz pozostałe ustalenia dotyczące wykonania doświetlenia będą zawarte w umowie pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka a Województwem Małopolskim. 
   
 5. Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Sławomira Pacholskiego wzięła udział w XXV Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Naprawie, który odbył się 9 czerwca br. Nasza orkiestra, działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury zdobyła pierwsze miejsce, tym samym kwalifikując się do 42. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych "Echo Trombity" w Nowym Sączu, który jest największą imprezą dla amatorskiego ruchu muzycznego orkiestr dętych Małopolski. W finałowym koncercie zaprezentowało się 35 najlepszych orkiestr i big bandów województwa małopolskiego. W grupie orkiestr działających przy domach kultury i stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych, suska orkiestra otrzymała wyróżnienie I stopnia.
   
 6. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 64 m2, mieszczącego się w bloku nr 14 na os. Beskidzkim w Suchej Beskidzkiej,  w dniu 07 czerwca 2019 r. wybrany oferent złożył rezygnację z zawarcia umowy. Wobec powyższego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, ogłoszony został kolejny przetarg na dzierżawę przedmiotowego lokalu gminnego, który odbędzie się w dniu 22 lipca br.
   
 7. Na zlecenie Burmistrza Miasta firma Athletic z Kluczborka wykonała i dostarczyła specjalnie zaprojektowaną scenę o wymiarach 10 x 8m wraz z regulowanymi podestami. Estrada została dopasowana kolorystycznie i stylowo do dziedzińca suskiego zamku i będzie tam wykorzystywana do organizowania koncertów i innych wydarzeń. Konstrukcja sceny montowana jest na fundamentach betonowych ukrytych pod posadzką, co sprawia, że nie wymaga stosowania szpecących obciążników, odciągów, czy wsporników. Scena po raz pierwszy została wykorzystana w czasie koncertów organizowanych w ramach Dni Miasta. Koszt zakupu estrady wraz z podestami stanowi kwotę 111.968,87 zł brutto.
   
 8. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 17 czerwca br. odbyło się przekazanie symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród jednostek samorządu terytorialnego, które uzyskały wsparcie, jest Sucha Beskidzka, która jako jedyna Gmina w powiecie suskim otrzymała dofinansowanie ze środków ww. funduszu. Czek na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Małopolsce w kwocie 548 469,00 zł odebrał Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy drogi, która połączy ulicę Kościelną z ulicą Szpitalną. Zaprojektowany w ramach zadania fragment drogi gminnej o długości ok. 140 metrów przebiegał będzie od parkingu przy Starostwie Powiatowym, przez Księży Potok z włączeniem do ulicy Szpitalnej w okolicach wyjazdu z przyszpitalnego parkingu. Wzdłuż nowego odcinka drogi zostanie wykonany chodnik o szerokości 2,5 metra z kostki brukowej oraz oświetlenie. Szacunkowa wartość zadania ma wynieść ok. 1.1 mln zł, przy czym 548 469,00 zł zostanie pokryte z otrzymanych środków, a pozostała kwota z budżetu Gminy Sucha Beskidzka oraz powiatu suskiego.       
   
 9. Zarządzeniem z dnia 18 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację
  w kwocie 1.413 zł Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu – Odział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla z siedzibą w Suchej Beskidzkiej na realizację zadania publicznego z zakresu turystki i krajoznawstwa pod nazwą „Wyznakowanie szlaku turystycznego do platformy widokowej wraz z urządzeniami” Oferta na realizację ww. zadania została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym.
   
 10.  W związku z unieważnieniem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej przeprowadzonego w miesiącu maju br., Burmistrz Miasta podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego konkursu na to stanowisko. Złożona w poprzednim konkursie oferta została odrzucona z uwagi na braki formalne. Termin składania ofert upływa w dniu 09 lipca 2019 r. o godz. 13.00.
   
 11.  Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 21 czerwca 2019 r. przyznał nagrodę pieniężną III stopnia za osiągnięte wyniki sportowe w narciarstwie alpejskim w sezonie 2018/2019 zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportowego „Babia Góra". Nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe są przyznawane od 2005 r. zawodnikom, trenerom i działaczom zamieszkałym w Suchej Beskidzkiej lub reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu miasta.
   
 12.  W dniach 22 i 23 czerwca br. odbyły się Dni Suchej Beskidzkiej. Sprzyjająca pogoda, różnorodność przygotowanych atrakcji oraz lokalizacja w przepięknej scenerii dziedzińca i parku zamkowego ściągnęła w ciągu dwóch dni tysiące mieszkańców Suchej Beskidzkiej i okolic. Były koncerty, spektakle, pokazy, bogata strefa dziecka urządzona w różnych częściach rozległego parku oferująca najmłodszym bezpłatnie zabawy i warsztaty artystyczne. Dużym powodzeniem cieszyły się: Suski Festiwal Smaków, wspólne gotowanie i degustacja suskiego bigosu, gra miejska, występy zespołów, grup tanecznych, szkoły muzycznej, orkiestry dętej, zespołów regionalnych, folkowych i rockowych, w tym polskiego zespołu „Afromental”. Wydarzeniem kulturalnym najwyższej rangi, które przyciągnęło na dziedziniec zamkowy setki melomanów był występ dwunastu tenorów i sopranistki oraz Narodowej Orkiestry Filharmonii Lwowskiej pod batutą Wojciecha Mrozka. Soliści i muzycy zachwycili śpiewem i muzyką w znakomitym wykonaniu, co w połączeniu z klimatycznym miejscem, jakim jest odrestaurowany dziedziniec zamkowy z krużgankami i świetną scenografią sprawiło, że dwu i pół godzinny koncert na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i gości, a publiczność pomimo późnej pory wcale nie miała ochoty opuszczać zamkowego dziedzińca.  Tegoroczne święto miasta było wspólnym przedsięwzięciem, do którego oprócz miejskich instytucji udało się zaangażować osoby zrzeszone w stowarzyszeniach działających na terenie Suchej Beskidzkiej. Podczas obchodów święta miasta gościliśmy w Suchej Beskidzkiej oficjalne delegacje z partnerskich miast, tj. Jaszbereny na Węgrzech oraz polskiego Fromborka. Wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia i sprawnej organizacji Dni Miasta, Burmistrz Suchej Beskidzkiej składa serdeczne podziękowania. Wyrazy szacunku i uznania należą się również licznym sponsorom, bo dzięki ich pomocy imprezy mogły być zorganizowane na bardzo wysokim poziomie.
   
 13.  W dniu 23 czerwca br. na terenie kompleksu sportowego „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej zostały rozegrane 7. Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek z terenu miasta Sucha Beskidzka. Celem zawodów jest mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, ocena stanu wyszkolenia członków, popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, wyłonienie najlepszych drużyn oraz przygotowanie do udziału w zawodach wyższego szczebla. W zawodach młodzieżowych udział wzięły 22 drużyny z terenu powiatu suskiego, a zwyciężyła drużyna z Łętowni. Natomiast zawody strażaków ochotników w grupie seniorów zostały rozegrane w dwóch konkurencjach, w tzw. „dwuboju pożarniczym". Pierwsze miejsce zajęli druhowie z OSP Sucha Beskidzka Błądzonka. Puchar i nagrodę rzeczową dla zwycięskiej drużyny ufundował Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.
   
 14.  W ogłoszonym 7 czerwca 2019 r. drugim przetargu nieograniczonym na budowę odcinka drogi, który połączy ulicę Kościelną od strony siedziby Starostwa Powiatowego z ulicą Szpitalną, wpłynęła jedna oferta, której cena wyniosła 1 999 016,85 zł. Przetarg został unieważniony 26 czerwca 2019 r. ponieważ cena złożonej oferty przekraczała możliwości finansowe Gminy. W tym samym dniu został ogłoszony kolejny przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin składania ofert upływa 15 lipca 2019 r. Zgodnie z warunkami ogłoszonego przetargu wybrany wykonawca będzie zobowiązany do ukończenia robót do 10 grudnia 2019 r.
   
 15.  W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników PT „Beskidy-Tourist” Sp. z o.o., w której gmina Sucha Beskidzka posiada 83 % udziałów. Głównymi tematami obrad było zatwierdzenie sprawozdania zarządu spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu. Spółka po raz drugi z rzędu odnotowała stratę i Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu wyjaśnień oraz przeprowadzeniu dyskusji, nie przyjęło sprawozdania i nie udzieliło zarządowi absolutorium za rok 2018. Walne Zgromadzenie wspólników dokonało zmiany statutu spółki i powołało Radę Nadzorczą, której głównym zadaniem jest kontrola i nadzór nad działalnością spółki.
   
 16.  Na zlecenie Burmistrza Miasta Firma EKOSYSTEM z Suchej Beskidzkiej przeprowadziła prace związane z wykonaniem chodnika na terenie os. Beskidzkiego. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy, obrzeży betonowych oraz nawierzchni z kostki brukowej. Koszt przeprowadzonych robót stanowi kwotę 10.332 zł brutto. Chodnik jest uzupełnieniem infrastruktury osiedla, która została przebudowana kilka lat temu.
   
 17.  Złożony przez Burmistrza Miasta do Zarządu Wojewódzka Małopolskiego wniosek o dofinansowanie remontu drogi prowadzącej do gruntów rolnych położonych przy ul. Podksięże został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł. W ramach zadania istniejąca droga do osiedla Beblikówka zostanie poszerzona z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania. Szacowany koszt zadania stanowi kwotę ok. 130 tys. zł i pokryty zostanie z pozyskanej dotacji oraz budżetu Gminy Sucha Beskidzka.
   
 18.  W pierwszym półroczu 2019 r. wykonanych i rozliczonych zostało 21 inwestycji związanych z wymianą systemu ogrzewania na proekologiczne. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zamontowanych zostało 10 kotłów gazowych, 9 na biomasę oraz 2 na ekogroszek. Na wykonanie modernizacji systemów ogrzewania gmina wypłaciła mieszkańcom Suchej Beskidzkiej środki w łącznej wysokości 192 785,00 zł. Dopłaty do wymiany starych nieekologicznych palenisk węglowych udzielane są ze środków własnych gminy, środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
   
 19.  Firma EKOINSTAL z Suchej Beskidzkiej zakończyła realizację robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu o łącznej długości ponad 3600 m, co umożliwia odbiór ścieków z 48 budynków mieszkalnych. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 1.395.923,85 zł brutto z czego 1.110.000zł  pochodzi z pożyczki przyznanej gminie na warunkach preferencyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie. Obecnie trwają prace odbiorowe i finansowe rozliczenie zadania. 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję