przewiń do góry

Sesja Rady Miasta

V sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

4. Informacje Burmistrza Miasta:

- z działalności w okresie międzysesyjnym,

-  z wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta w okresie od 22 listopada do 31 grudnia 2018r.

5. Wnioski i zapytania mieszkańców.

6.Porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe w mieście Sucha Beskidzka.

7.Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2019 – 2030.

8.Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019.

9.Współdziałanie Gminy Sucha Beskidzka z Powiatem Suskim w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie w roku 2019.

10.Określenie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Sucha Beskidzka.

11. Ustalenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

12. Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

14. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2019 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dn. 31 stycznia 2019 r.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad.

 

              Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                               / - / Krystian Krzeszowiak

 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję