przewiń do góry

Zakończyły się walne zebrania sprawozdawcze suskich strażaków ochotników

W minioną sobotę 16 lutego w jednostce OSP Sucha Beskidzka Błądzonka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące prace jednostki. Natomiast początkiem roku, 5 stycznia walne zebranie miała druga jednostka OSP działająca na terenie naszego miasta OSP Sucha Beskidzka Miasto.

Na zebrania przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z jednostkami. Zarządy OSP przedstawiły działania, które udało się zrealizować w roku ubiegłym, jak również cele i zamierzenia na rok 2019, w tym także zatwierdzono plany finansowe na rok 2019. Obu zarządom jednostek udzielono absolutorium za rok poprzedni. OSP Sucha Beskidzka Miasto (Prezes Roman Wilk) zrzesza 52 członków czynnych OSP w tym 1 honorowy oraz 5 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w tym 4 dziewczyny. OSP uczestniczyło 21 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w gaszeniu pożarów 8, w likwidacji miejscowych zagrożeń 13 razy. Obecnie jednostka na swoim wyposażeniu posiada: samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Iveco, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy Ford Ranger oraz łódź STARK 415.

OSP Sucha Beskidzka Błądzonka (Prezes Józef Steczek) obecnie zrzesza 32 członków czynnych, 7 honorowych, 9 wspierających oraz 19 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w tym 7 dziewcząt. Jednostka odnotowała 30 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym 4 to pożary, 9 miejscowe zagrożenia, 1 wyjazd na ćwiczenia gminne oraz 16 wyjazdów do zabezpieczenia powiatu. Obecnie Jednostka OSP na swoim wyposażeniu posiada: sam. ratowniczo-gaśniczy Star 266 GBA oraz samochód Renault Master.

W podsumowaniu działalności oprócz dużej aktywności w przeprowadzanych akcjach bojowych, podkreślano również zaangażowanie druhów w działalność jednostek. Druhowie obu jednostek brali udział w ćwiczeniach i szkoleniach prowadzonych we własnym zakresie i organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz akcjach z przeciwdziałania kryzysowego. Uczestniczyli również w świętach kościelnych, państwowych oraz podczas Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka” jako służba zabezpieczenia ruchu.

W 2019 roku OSP Błądzonka głównie planuje wyremontować  garaż w budynku remizy. Natomiast OSP Miasto będzie realizowało działania związane z doposażeniem w sprzęt ratowniczy, w związku z włączeniem w 2018 roku Jednostki do Krajowego Systemy Ratownictwa Gaśniczego (KSRG) a co za tym idzie będzie się również doskonaliło w ratownictwie wodnym, w którym się specjalizuje.  Ponadto wszyscy strażacy ochotnicy będą podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach oraz w edukacji młodzieży w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz będą podejmować inicjatywy skupiające się na podniesieniu skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności.

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Szczegółowe informacje związane z ich funkcjonowaniem określa statut OSP, który zawiera m. in. cele i zadania OSP, prawa i obowiązki poszczególnych członków, obowiązki władz OSP, regulacje dotyczące tworzenia majątku OSP. Zgodnie ze statutem OSP władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zapewnienie swoim mieszkańcom ochrony przeciwpożarowej, co związane jest z obowiązkiem finansowania przez nią działalności ochotniczych straży pożarnych działających na jej terenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek: ponosić wszelkie koszty związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości ratowniczo - bojowej OSP.

L. Steczek

S.Stopka

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję