przewiń do góry

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Błądzonka

Ochrona środowiska naturalnego, w tym realizacja zadań związanych z ochroną wód są w dalszym ciągu jednym z priorytetów w działaniach samorządu Miasta Sucha Beskidzka. Choć w ostatnich latach znaczną część środków przeznaczonych w budżecie miasta na ochronę środowiska pochłaniają wydatki na inwestycje w zakresie ograniczenia niskiej emisji i działania na rzecz poprawy jakości powietrza, gmina nie zaniedbuje także pozostałych dziedzin gospodarki komunalnej.

Już od wielu lat w Suchej Beskidzkiej trwa systematyczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu oddalone nawet o kilka kilometrów od centrum miasta gospodarstwa domowe mogą korzystać z kolektora sanitarnego. Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Suchej Beskidzkiej pozytywnie wpływa na warunki środowiskowe, gdyż praktycznie wyklucza możliwość przedostawania się zanieczyszczeń sanitarnych do wód gruntowych, potoków i rzek przepływających przez miasto, przyczyniając się tym samym do wzrostu jakości życia mieszkańców. Miasto Sucha Beskidzka jest pod tym względem niekwestionowanym liderem w regionie. Kanalizacja miasta wynosi ponad 90%, co w warunkach górskich i silnie rozproszonej zabudowy, jest doskonałym wynikiem .

Pomimo tego samorząd miejski „nie zwalnia” przyjętego tempa rozwoju i nadal realizuje działania nakierowane na dobro swoich mieszkańców. Jednym z większych przedsięwzięć realizowanych w tym roku, a związanym z rozbudową kanalizacji jest rozpoczęta właśnie budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie górnej Błądzonki. Rurociąg o długości 3624m realizowany jest przez firmę Ekoinstal z Suchej Beskidzkiej, która w przetargu nieograniczonym zaproponowała najniższą kwotę, tj. 1.395.923,85 zł brutto. Pomimo zimowej aury prace budowlane zostały już rozpoczęte i zgodnie z zawartą umową potrwają do końca czerwca bieżącego roku. Ich efektem ma być podłączenie kolejnych 48 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Na ten cel Gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1.110.000,00. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy. 

L.Steczek

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję