przewiń do góry

Inauguracyjna Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka

W dniu dzisiejszym tj. 22 listopada w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku nowo wybrana Rada Miasta Sucha Beskidzka zainaugurowała swoją działalność. Podczas pierwszej, uroczystej sesji VIII kadencji radni i burmistrz złożyli ślubowanie.

Inauguracyjna sesja poprzedzona została Mszą świętą, odprawioną w kaplicy zamkowej przez proboszcza parafii suskiej ks. Wiesława Popielarczyka. Następnie w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku rozpoczęły się pierwsze obrady nowej Rady Miasta Sucha Beskidzka, którą  do czasu wyboru Przewodniczącego – prowadził radny najstarszy wiekiem- Adam Leśniak.

W pierwszej części sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej –  Danuta Leśniak- Tatoń –przedstawiła informację o przebiegu wyborów, które miały miejsce 21 października w naszym mieście, a następnie wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego miasta Sucha Beskidzka oraz o wyborze Burmistrza Miasta.

Następnie w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku ślubowanie złożyli:

Radni: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Skład Rady Miasta Sucha Beskidzka VIII kadencji: Bogusław Ćwiękała, Bogusława Hudziak, Tadeusz Kosman, Krystian Krzeszowiak, Małgorzata Kulka, Danuta Kukla, Maria Kuś, Maria Lenart, Adam Leśniak, Tadeusz Pochopień, Jan Siwiec, Janusz Siwiec, Krzysztof Skrzypek, Mateusz Szklarczyk i Piotr Wróbel.

 Burmistrz Stanisław Lichosyt: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Sucha Beskidzka.”

Po uroczystym ślubowaniu głos zabrał Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. W swoim wystąpieniu nakreślił główne kierunki rozwoju miasta w następnych latach, a także wskazał najważniejsze inwestycje, jakie będą realizowane w Suchej Beskidzkiej, które zostały przedstawione w programie wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządni”. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że praca w samorządzie to przede wszystkim służba, a nie władza. Włodarz zapewnił także, że miasto nadal będzie się rozwijać, a wszelkie działania podejmowane przez Burmistrza i Radę Miasta będą miały na celu tylko i wyłącznie dobro mieszkańców.

„…Ogromne poparcie, jakie otrzymałem od mieszkańców Suchej Beskidzkiej jest dla mnie największą nagrodą za wieloletnią służbę i powodem do satysfakcji. Daje mi nowe siły do kolejnych wyzwań i dalszej pracy dla dobra naszego miasta. Zapewniam, że wykorzystując doświadczenie, swoją pracą, oddaniem, oraz skutecznością w realizacji zamierzeń, ponownie udowodnię, że mieszkańcy Suchej Beskidzkiej dokonali najlepszego wyboru, a nasze piękne miasto będzie się nadal rozwijać.”

Podczas sesji głos zabrali również przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy, którzy gratulowali kolejnego sukcesu wyborczego oraz życzyli powodzenia w realizacji planów i zamierzeń. Słowa uznania wyrazili: Stanisława Kasperczyk- Prezes Zarządu ZEiR, Wanda Słowik- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ogródków Działkowych „Jasień”, Ewa Listwan – Prezes Suskiego Stowarzyszenia Seniorów, Andrzej Prorok- LOK Sucha Beskidzka, Irena Błażkiewicz i Józefa Kraus- mieszkanki Suchej Beskidzkiej. Z podobnymi życzeniami zwrócił się także do nowej Rady Miasta Edward Sochacki, który podzielił się równocześnie swoimi samorządowymi doświadczeniami.

W dalszej części sesji dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczącym Rady Miasta VIII kadencji został Krystian Krzeszowiak, a Wiceprzewodniczącym Rady Miasta został Bogusław Ćwiękała.

S.Stopka

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję