przewiń do góry

Modernizacja pracowni muzycznej zakończona

Od września zespoły działające przy Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek, uczestnicy warsztatów i kół zainteresowań mogą już korzystać ze zmodernizowanej pracowni muzycznej w zamku suskim.

Modernizacja pracowni muzycznej w zabytkowych wnętrzach renesansowego zamku suskiego  została zrealizowana w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu pracowni muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek poprzez wymianę oświetlenia, wytłumienie, malowanie pomieszczenia oraz zakup wyposażenia”, dofinansowanego przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Wniosek na realizację zadania został złożony w 2017 roku  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych brutto.

W toku kompleksowych prac modernizacyjnych w sali muzycznej wykonano roboty remontowe, które swym zakresem obejmowały uzupełnienie tynków na ścianach, malowanie pomieszczenia, wymianę istniejącej instalacji grzewczej, a także montaż nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia typu LED. Pracownia została ponadto wyposażona w nowe meble do przechowywania instrumentów i akcesoriów muzycznych, panele akustyczne wytłumiające pomieszczenie, tablicę edukacyjną, krzesła i pulpity muzyczne. Z myślą o działających przy Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek zespołach i grupach muzycznych pracownia została doposażona w nowoczesny sprzęt m.in. przenośne pianino cyfrowe, laptop wraz z programem do obróbki cyfrowej dźwięku oraz sprzęt studyjny w postaci cyfrowego rejestratora dźwięku i mikrofonów pojemnościowych. Wykonane prace remontowe i zakupione wyposażenie umożliwiło poprawę standardu pracowni, poprzez wykonanie nowoczesnej aranżacji pomieszczenia, a także wpłynęło na  zwiększenie jego funkcjonalności. Zakupiony sprzęt studyjny posłuży instruktorom i muzykom do tworzenia i rejestracji utworów w celach edukacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych,  archiwizujących dziedzictwo Podbabiogórza oraz nagrań demo wymaganych przy zgłoszeniach do przesłuchań konkursowych, a także umożliwi analizę wykonań i korektę brzmieniową poszczególnych nagrań. Oprócz zajęć stacjonarnych realizowanych w pracowni, z myślą o  występach i koncertach zespołów i grup muzycznych odbywających się w plenerze w ramach doposażenia pracowni muzycznej zakupione zostały namioty, pełniące funkcje szatni, garderoby i zaplecza technicznego, a także wykonany został mobilny podest (podłoga) z elementów umożliwiających odpowiednie zabezpieczenie podłoża w wybranej lokacji i aranżację przestrzeni na potrzeby prezentacji tańców regionalnych, biesiad z udziałem chóru, czy koncertów plenerowych orkiestry dętej. Efekty przeprowadzonej modernizacji prezentują poniższe fotografie. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 50 188 zł, z czego wysokość pozyskanego dofinansowania z funduszy unijnych to 31 934 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 18 254 zł. stanowią wkład własny z budżetu Gminy Sucha Beskidzka.

GW

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję