przewiń do góry

Absolutorium dla Burmistrza Suchej Beskidzkiej

Do końca czerwca każda Rada Gminy ma obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok i udzielić bądź nie, absolutorium wójtowi lub burmistrzowi. Radni Suchej Beskidzkiej postanowili nie czekać na ostatni moment i już podczas dzisiejszej sesji (29 maja 2018 roku) po wysłuchaniu dodatkowych informacji do sprawozdania, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie odnośnie wykonania budżetu i dyskusji, przyjęli rozliczenie za 2017 rok i udzielili burmistrzowi Stanisławowi Lichosytowi absolutorium.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przygotowane przez Burmistrza Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok  zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, oraz Komisji Rewizyjnej, które pozytywnie zaopiniowały gospodarkę finansową Suchej Beskidzkiej. Sprawozdanie z wykonania budżetu było też przedmiotem analizy i oceny innych komisji Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 21 maja, które również bardzo wysoko oceniły działania burmistrza Stanisława Lichosyta w zakresie gospodarowania finansami Suchej Beskidzkiej, podkreślając, że budżet miasta jest stabilny, a jego realizacja przebiegała sprawnie i skutecznie, co potwierdzają zarówno wskaźniki i dane liczbowe, jak również materialne efekty pracy samorządu w postaci wykonanych zadań bieżących i inwestycyjnych. RIO w Krakowie również nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu ani do wniosku o udzielenie absolutorium. Budżet miasta Sucha Beskidzka za ubiegły rok przekroczył wartość 41 milionów złotych, przy czym blisko połowę tej sumy pochłonęły wydatki w dwóch działach: oświata – ponad 12  mln zł oraz pomoc społeczna blisko 11 mln złotych. Z pozostałych ok. 20 mln złotych przeznaczono ponad 5,6 mln zl na  wydatki inwestycyjne, czyli rozwojowe. Innymi ważnymi pozycjami wśród wydatków w ubiegłorocznym budżecie wg klasyfikacji budżetowej jest gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska blisko 4,0 mln zł., kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 4 mln zł, a także kultura fizyczna i sport oraz administracja publiczna.  Największa koncentracja środków finansowych skupiona jest na pracach renowacyjnych zespołu zamkowo-parkowego. Nie zapomniano również o innych potrzebach mieszkańców, m.in. w zakresie przebudowy i rozbudowy infrastruktury miejskiej, remontów dróg, sportu, zaopatrzenia w wodę czy też poprawy jakości powietrza. Warto podkreślić, że pomimo zrealizowania wielu inwestycji i wysokiego stopnia rozwoju miasta zadłużenie na koniec roku 2017 uległo zmniejszeniu i wynosi niecałe 2,7 mln zł co stanowi zaledwie około 6,7% budżetu. Po głosowaniu, w którym Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Stanisławowi Lichosytowi absolutorium, radni, dyrektorzy jednostek, kierownicy referatów oraz przybyli na sesję mieszkańcy  złożyli na ręce Burmistrza Miasta i  Skarbnik Gminy podziękowania oraz gratulacje. „Rok  2017  był niewątpliwie kolejnym dobrym okresem dla Suchej Beskidzkiej. Udało się utrzymać w dalszym ciągu wysokie tempo rozwoju i rozwiązać wiele problemów. Gospodarka finansowa miasta jest w dobrej kondycji i mimo wielu dużych inwestycji, realizowanych w ubiegłym roku nie zwiększyło się  zadłużenie gminy."- mówił w czasie sesji burmistrz Suchej Beskidzkiej. W skierowanych do Rady Miejskiej podziękowaniach podkreślił dobrą współpracę i zaangażowanie radnych w sprawy miasta. 

L. Steczek

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję