przewiń do góry

Co potrafi rzeka górska - współdziałanie w zakresie prewencji, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych na wodach górskich, szybko płynących

W dniach 21-23 lipca 2017 roku oraz 18-20 sierpnia 2017 roku jednostka OSP Sucha Beskidzka – Miasto wraz ze słowacką partnerską jednostką DHZ Namestovo, realizowała kolejne etapy działań związanych z projektem pn. „Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego”.

Tematem warsztatów było współdziałanie w zakresie prewencji, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych na wodach górskich, szybko płynących i powodziowych. Zajęcia prowadzone były w realiach rzek górskich, powodziowych, a celem ich było zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom uprawiającym sporty i rekreację wodną, poprzez wypracowanie procedur, modeli reagowania i współdziałania w sytuacjach kryzysowych w środowisku wodnym, kształcąc równocześnie prawidłowe zachowania i podnosząc świadomość o zagrożeniach.


Miejscem prowadzonych ćwiczeń był sztuczny tor kajakowy w Wietrznicy, rzeka Dunajec i rzeka Białka (dopływ Dunajca). Zajęcia prowadzone były pod okiem instruktorów i ratowników Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Wszystkie planowane działania realizowane są z wykorzystaniem zakupionego niezbędnego specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie szybkich i skoordynowanych działań w sytuacjach specyficznych zagrożeń dla turystów i mieszkańców, mających miejsce na wodzie, w trakcie powodzi, w sytuacja nagłych zjawisk pogodowych. Wyposażenie to będzie wykorzystywane po zakończeniu projektu przez jednostkę OSP Sucha Beskidzka Miasto.

Projekt zakłada realizację jeszcze kilku działań, których realizacja potrwa do końca października 2017 roku. W najbliższym czasie kontynuowane będą szkolenia na wodach górskich oraz rozpoczną się ćwiczenia na jeziorze Orawskim. (AS)

Wszystkie zaplanowane działania, w tym koszty doposażenia jednostki realizowane są w ramach projektu i przy wsparciu Gminy Sucha Beskidzka, nr projektu INT/ET/TAT/1/I/A/0040, pn. „Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014- 2020 oraz z budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Tatry.
 


Poniżej przedstawiamy foto relację z ostatnich zajęć projektowych:

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję