przewiń do góry

Sucha Beskidzka Mecenasem Polskiej Ekologii


Nie jest dla nikogo tajemnicą, że w mieście Sucha Beskidzka, sprawy ochrony środowiska osiągają najwyższy priorytet. Samorząd miejski na czele z burmistrzem, podejmuje wiele inicjatyw w tym zakresie a co roku inwestycje ekologiczne w budżecie gminy znajdują się wśród najważniejszych pozycji i stanowią znaczny procent ogółu wydatków. Dotyczą one zarówno gospodarki wodno-ściekowej (kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, wodociągi) , jak również odpadowej ze szczególnym uwzględnieniem właściwej segregacji .

  Systematycznie prowadzony jest proces edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców. Pod względem działalności na rzecz ochrony środowiska, Sucha Beskidzka jest absolutnym liderem w całym regionie, zostało to również zauważone na arenie ogólnopolskiej.

  25 stycznia br. w Warszawie,  burmistrz miasta Stanisław Lichosyt odebrał certyfikat wraz ze statuetką oraz tytuł – „Mecenas Polskiej Ekologii” nadany  miastu Sucha Beskidzka przez   Narodową Radę Ekologiczną. W br zakończyła się IX już edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego – „Przyjaźni Środowisku” organizowanego corocznie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Głównym celem konkursu jest promowanie obywatelskich postaw proekologicznych, wdrażanie przyjaznych środowisku technologii oraz edukacja ekologiczna. Gminy oceniane są pod względem realizowanych inwestycji ekologicznych, również pod kątem kompleksowości podjętych rozwiązań, ich nowatorstwa, skali zaangażowania własnego samorządów, dostosowania inwestycji do standardów i dyrektyw UE, a nade wszystko poprawy stanu środowiska naturalnego.

  Nasze miasto już w 2004 roku otrzymało certyfikat i tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku”, dzięki dalszym konsekwentnym działaniom proekologicznym, przez kolejne dwa lata uzyskało prawo używania tego tytułu. „Mecenas Polskiej Ekologii” to najwyższy stopień przyznawany przez Narodową Radę Ekologiczną.


 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję