przewiń do góry

Woda, jezioro, żywioł - współdziałanie w zakresie prewencji, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych

W ostatni weekend zakończono pierwszy cykl warsztatów z ratownictwa wodnego w których uczestniczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka Miasto wraz ze słowacką partnerską jednostką DHZ Namestovo.

Zajęcia prowadzono w dniach 19-21 maja i 9-11 czerwca 2017 roku głównie na jeziorze Żywieckim. Warsztaty skupiały się na promowaniu i rozwijaniu turystyki i sportów wodnych w oparciu o posiadane dziedzictwo przyrodnicze, w tym przypadku jeziora, skupiając się na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom zbiorników wodnych. Jest to o tyle istotne, iż w najbliższych czasie Sucha Beskidzka będzie sąsiadować ze zbiornikiem rekreacyjnym - jezioro Mucharskie. Zajęcia obejmowały tematy m.in. specyfikę wód stojących, podstawy hydrologii, lokcje, budowę i obsługę pływającego sprzętu, techniki linowe i ratownictwa z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, współdziałanie służb w ratownictwie, zasady komunikacji radiowej, techniki poszukiwawcze, technikę prowadzenia łodzi motorowej, techniki nawigacji i lokalizacji z wykorzystaniem sprzętu nawigacyjnego, mapowanie dna zbiornika. Warsztaty prowadzone były przez zaprzyjaźnioną jednostkę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Zduńska Wola. Strażacy mieli do dyspozycji profesjonalne wyposażenie i sprzęt ratowniczy oraz doświadczony zespół ratowników wodnych, dzięki czemu poznawali i szkolili techniki ratownictwa wodnego w warunkach wód stojących.

Warsztaty na jeziorze będą kontynuowane w miesiącu wrześniu i październiku, tym razem na zbiorniku jezioro Orawski na Słowacji. Wcześniej jednak w lipcu, sierpniu oraz wrześniu realizowany będzie cykl warsztatów na wodach górskich szybkopłynących. Zajęcia odbywać się będą w weekendy na sztucznym torze kajakowym Wietrznica oraz na rzece Dunajec i Białka. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem i specyficznymi technikami ratowania na wodach górskich szybkopłynących i powodziowych.

Wszystkie zaplanowane działania, w tym koszty doposażenia jednostki realizowane są w ramach projektu i przy wsparciu Gminy Sucha Beskidzka, nr projektu INT/ET/TAT/1/I/A/0040, pn. „Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014- 2020 oraz z budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Tatry. AS

Poniżej przedstawiamy krótką foto relację z ostatnich zajęć projektowych.

 

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję