Przejdź do stopki

AKTY PRAWNE

Treść

AKTY PRAWNE         

 

Uchwały i Zarządzenia

 

  1. Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działąjącego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  2. Zarządzenie Nr 1066/21 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sucha Beskidzka.

  3. UCHWAŁA NR XXXV/282/2021 RADY MIASTA SUCHA BESKIDZKA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sucha Beskidzka na lata 2022 – 2025.