Rada Miejska ...


   
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Okręg wyborczy nr 13
Bogusław Ćwiękała
  WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Okręg wyborczy nr 2
Krystian Krzeszowiak
 
 
 
 
     
Okręg wyborczy nr 1
Adam Leśniak
  Okręg wyborczy nr 3
Maria Lenart
 
 
 
 
     
Okręg wyborczy nr 4
Krzysztof Skrzypek
  Okręg wyborczy nr 5
Piotr Wróbel
 
 
 
 
     
Okręg wyborczy nr 6
Jan Siwiec
  Okręg wyborczy nr 7
Tadeusz Pochopień
 
 
 
 
     
Okręg wyborczy nr 8
Aneta Dędys
  Okręg wyborczy nr 9
Anna Szczotka
 
 
 
 
     
Okręg wyborczy nr 10
Andrzej Ziemianek
  Okręg wyborczy nr 11
Maria Kuś
 
 
 
 
     
Okręg wyborczy nr 12
Małgorzata Kulka
  Okręg wyborczy nr 14
Bogusława Hudziak
 
 
 
 
     
Okręg wyborczy nr 15
Janusz Siwiec