przewiń do góry

Kryształy Soli – konkurs dla Organizacji Pozarządowych

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych – Kryształy Soli.Nagroda ustanowiona została w 2005 r. i jest jedna z niefinansowych form współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych , małopolskich organizacji oraz popularyzowanie dobrych praktyk tzw. III sektora. To także forma podziękowania dla społecznej pracy osób, dzięki którym zaangażowaniu żyje się lepiej.

Organizacje pozarządowe od lat udowadniają, że praca na rzecz innych ma ogromny sens. To właśnie NGO inicjują zmiany społeczne, współpracują z mieszkańcami na rzecz dobra wspólnego poprzez realizację ciekawych i ważnych projektów. Doceńmy najbardziej aktywne organizacje z regionu, bo w ten sposób możemy im podziękować za ich codzienny wysiłek oraz zaangażowanie na rzecz innych! Znasz organizację pozarządową z Małopolski, która działa prężnie i inspiruje innych? Swoimi projektami pomaga zmieniać regionalną rzeczywistość, pomaga innym, wyznacza nowe rozwiązania i dzieli się dobrymi praktykami? Świetnie się składa – Województwo Małopolskie szuka kandydatów do prestiżowej nagrody „Kryształy Soli”.

W tym roku statuetki zostaną przyznane po raz 15. w następujących kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  • Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna,
  • Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie,
  • Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia,
  • Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
  • Najlepszy Projekt Społeczny

Warto dodać, że w tym roku ustanowiono też nową kategorię: „Najlepszy Projekt Społeczny”. Na statuetkę mają tu szansę innowacyjne działania, które wpłynęły pozytywnie na rozwój społeczny, gospodarczy oraz poprawę poziomu czy jakości życia Małopolan. Ważna informacja – do tej kategorii mogą być zgłoszone tylko zakończone projekty, których realizacja była prowadzona w 2018 roku. Jeśli zadanie trwało kilka lat, to musiało zakończyć się w 2018 roku, a zacząć najwcześniej w 2014 roku. 

Oprócz nagrody Grand Prix, do laureata trafi też 5 tys. zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. W  ramach "Kryształów Soli" w każdej kategorii zostaną przyznane także wyróżnienia.

Jak zgłosić organizację pozarządową do „Kryształów Soli”? Zgłoszenia może dokonać inna organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego (pocztą lub osobiście) do 30 września br.

Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia znajdują się na stronie  internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 982, 12 61 60 121. 

Lucyna Steczek

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję