przewiń do góry

Małopolski e-Senior

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zaprasza mieszkańców naszego Miasta, którzy ukończyli 65 lat do udziału w projekcie „Małopolski e-Senior”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Projekt „Małopolski e-Senior” będzie realizowany na terenie Miasta Sucha Beskidzka przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

 

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • ukończyła 65 lat,
 • mieszka na terenie Miasta Sucha Beskidzka.

 

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności.

Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy  i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook – serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia  do dnia 30 maja 2018 r. wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej (pok. nr 13 na parterze Urzędu Miasta ), od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: od poniedziałku do środy oraz w piątek od 7:30 – 15:30, czwartek 9:00 – 17:00.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej koordynujący projekt pomoże w przygotowaniu dokumentów i udzieli wszelkich informacji osobiście lub telefonicznie pod numerem 33 874 95 25.

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję