przewiń do góry

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje, że do obowiązków właścicieli i opiekunów psów należą:

  • sprawowanie właściwej opieki nad psami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia miejsca przetrzymywania psów;
  • zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się psów poza jej obręb;
  • zarejestrowanie psa w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej;
  • uiszczenie opłaty od posiadania psa w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego.

Z obowiązku ponoszenia opłat od posiadania psów zwolnione są osoby:

  • niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • w wieku powyżej 65 lat prowadzące jednoosobowo gospodarstwo domowe;
  • prowadzące gospodarstwo rolne - podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Rejestracji psa dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 19.
 Wpis do rejestru obejmuje dane: imię i nazwisko właściciela psa, adres, nr identyfikacyjny nadany psu.

Po dokonaniu wpisu, właściciel otrzymuje znaczek identyfikacyjny, który należy przymocować do obroży zwierzęcia. Właściciele psów zwolnieni z ponoszenia opłat,      po zgłoszeniu zwierzęcia do ewidencji psów i udokumentowaniu prawa do zwolnienia z opłat, otrzymują identyfikator bezpłatnie. Identyfikator jest dowodem wpisu do ewidencji. Psy bez numeru identyfikacyjnego będą uważane za bezpańskie i przewożone do schroniska dla zwierząt.

W roku 2018 opłata od psa wynosi 40 zł. Wydawane identyfikatory mają wygrawerowaną nazwę miasta, rok wydania i numer ewidencyjny. Wprowadzona kilka lat temu rejestracja psów i wydawane identyfikatory, pozwalają na  szybkie odnalezienie właścicieli zaginionych psów.                                                                                          

Burmistrz Miasta

Sucha Beskidzka

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję