przewiń do góry

KOLEJNY ETAP PORZĄDKOWANIA NAZEWNICTWA ULIC I NUMERACJI BUDYNKÓW

Kontynuując proces porządkowania numeracji budynków oraz nazewnictwa ulic na terenie Suchej Beskidzkiej została opracowana propozycja zmian dla rejonu ulic Zasypnicy, Role, Krzeszowiaków oraz Kamienne.

Narastający przez lata chaos numeracyjny, spowodowany nadawaniem numerów według kolejności powstawania budynków oraz tworzenia się coraz dłuższych ulic bocznych od głównych dróg, wymusza konieczność uporządkowania numeracji oraz wprowadzenia nowych nazw ulic bezimiennych. Proces rozpoczął się już w 2013 r. od rejonu ulicy Błądzonka. W sierpniu 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące zmiany przebiegu ulic Batalianów Chłopskich, Błądzonka, Przemysłowej i Aleksandra Starzeńskiego, ponadto nadano nazwy jedenastu drogom oraz uporządkowano numerację budynków wraz z rezerwacją numerów dla działek przeznaczonych pod zabudowę. Cały proces pomimo wątpliwości, niektórych mieszkańców przebiegł sprawnie, a wprowadzone od 01 stycznia 2015 r. zmiany zostały zaakceptowane i są pozytywnie ocenione. Obecnie w tej części miasta nie ma problemu z dotarciem pod właściwy adres. Nowe, neutralne nazwy odwołujące się do gatunków drzew, historii oraz uwzględniające specyfikę ukształtowania i przebiegu niektórych ulic, w wielu przypadkach zaproponowane przez samych mieszkańców lub przy dużym zaangażowaniu, spotkały się z aprobatą zdecydowanej większości.

Mając na względzie pozytywny wydźwięk prowadzonych działań, w roku bieżącym zaplanowano uporządkowanie numeracji i nadanie nazw bezimiennym dotąd drogom w rejonie ulic Zasypnica oraz Role. Został opracowany wstępny projekt zmian, w którym zaproponowano nazwy dla czternastu ulic bocznych odchodzących od ul. Zasypnica oraz dziewięciu dróg w ciągu ul. Role. Także ulicom bocznym od ul. Krzeszowiaków i ul. Polnej zostaną nadane dodatkowe nazwy. W ciągu obecnych ulic: Zasypnicka i Zasypnica zamierza się wprowadzenie jednolitej nazwy „ul. Zasypnica”, ul. Kamienne zmienić na „ul. Kamienna”, a ul. Role przemianować na „ul. Piotra Komorowskiego”, upamiętniając tym właściciela dóbr suskich i fundatora pierwszego w Suchej kościoła. Wraz z nadaniem nazw ulicom, dokonana zostanie reorganizacja numeracji porządkowej przy ww. drogach. Nowe numery będą przyporządkowane istniejącym już budynkom, a także działkom, które według planu zagospodarowania miasta przeznaczone są pod zabudowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, numery będą narastać od początku ulicy w kierunku granicy miasta, po prawej stronie ulicy budynki otrzymają numer parzysty, a po przeciwnej – nieparzysty. 

Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym projektem zmian numeracji porządkowej budynków i wprowadzenia nowych nazw ulic, zamieszczonymi poniżej w formie elektronicznej (plansze nr 1 – 11). Materiały znajdują się również w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pok. 28 i 29) i zostaną udostępnione dla wszystkich zainteresowanych w dniach od 05 czerwca do 07 lipca br. w godzinach pracy urzędu. Zapraszamy także do podzielenia się swoimi uwagami, które będą pomocne przy realizacji tego przedsięwzięcia. „Opracowana koncepcja jest tylko naszą wstępną propozycją do dyskusji. Liczymy na współpracę i zaangażowanie mieszkańców oraz własne propozycje nazw ulic, które na tym etapie mogą być zupełnie inne. Nie zamierzamy niczego narzucać i przeprowadzać ten niełatwy, również i dla nas proces,bez zgody mieszkańców. Ja jestem całkowicie przekonany, że trzeba to zrobić jak najszybciej ponieważ problem z roku na rok się pogłębia. Jeśli jednak nie będzie aprobaty można również pominąć niektóre ulice, a zmiany przeprowadzimy tylko tam, gdzie mieszkańcy są na to gotowi” - mówi Burmistrz Stanisław Lichosyt.

Kwestia uporządkowania numeracji budynków i nazewnictwa ulic jest niezwykle istotna i potrzebna, niemniej może wiązać się z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców – szczególnie jeżeli chodzi o wymianę dokumentów czy aktualizację danych w różnych urzędach i instytucjach. Jednak większość formalności związanych z urzędową zmianą adresu nie będzie wymagała ponoszenia opłat. Bezpłatnie zaktualizujemy dane w ZUS-ie, KRUS-ie, Urzędzie Skarbowym, placówkach zdrowotnych, CEiDG (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej). Również za zmiany w dowodzie rejestracyjnym prawdopodobnie nie będą pobierane opłaty, podobnie jak to miało miejsce podczas wprowadzenia nowych nazw i numeracji na Błądzonce. Z wniesieniem opłaty wiązać się będzie wymiana prawa jazdy (obecnie jest to koszt 100,50 zł). Prawdą jest, że nowy dokument będzie wydawany na czas określony, ale trzeba pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami wszystkie prawa jazdy bezterminowe tracą ważność w 2028 roku i od tego momentu będą wydawane tylko na pewien okres. Zmiana adresu nie pociąga za sobą konieczności wyrabiania nowego dowodu osobistego oraz zmiany wpisu w księdze wieczystej. Z urzędu będą zaktualizowane dane w ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

 


Ankieta do pobrania

ANKIETA ON-LINE


 

Plansza nr 1

Plansza nr 2

Plansza nr 3

Plansza nr 4

Plansza nr 5

Plansza nr 6

Plansza nr 7

Plansza nr 8

Plansza nr 9

Plansza nr 10

Plansza nr 11

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję