przewiń do góry

Konsultacje społeczne projektu rewitalizacyjnego - Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu rewitalizacyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera”, realizowanego w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025”.

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rewitalizacyjny wpisany na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025, pn. „Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2020 i dotyczy:

PROJEKT

Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera

Podmiot odpowiedzialny

Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem projektu będzie stworzenie od podstaw obiektu kultury, stanowiącego główny ośrodek aktywności społecznej i kulturalnej w Suchej Beskidzkiej.

Budynek powstanie w centralnej części miasta, kilkadziesiąt metrów od jego głównej osi transportowej (ul. Mickiewicza).

Od kilku lat działki, na których zlokalizowany jest obecnie parking, przeznaczone są pod budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera. Na przełomie 2014 i 2015 roku przygotowano koncepcję i dokumentacje techniczna budowy obiektu o powierzchni użytkowej ok. 2500 m2. Będzie on mieścił m.in. salę widowiskowo-kinową, bibliotekę, sale multimedialne i dydaktyczne oraz pracownie ośrodka kultury.

Realizowany Cel:

Cel szczegółowy 1. Rozbudowa i modernizacja obiektów społecznie użytecznych w obszarze rewitalizacji i jego otoczeniu

Kierunek 1. Budowa i rozbudowa infrastruktury kultury

Lokalizacja

Sucha Beskidzka, skrzyżowanie ulicy Handlowej i Szczepkowskiego

 

Interesariusze konsultacji społecznych

Interesariuszami są w szczególności:

1.    Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych;

2.    Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;

3.    Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4.    Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5.    Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6.    Organy władzy publicznej;

7.    Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów projektowych odbędzie się 26.05.2017 roku o godzinie 15:00 na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, sala nr 21 (piętro 1).

Dodatkową formą konsultacji będzie możliwość przeprowadzania spaceru studyjnego po centrum Suchej Beskidzkiej (w tym w miejscu przyszłej inwestycji), który odbędzie się w terminie wypracowanym w trakcie warsztatów.

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej http://rewitalizacja.sucha-beskidzka.pl.

 

 

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Miejskiego jest Andrzej Strączek, tel. 338749543, Rafał Adamek, tel. 338749540.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję