przewiń do góry

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 15 30 w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sucha Beskidzka w 2016 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  5. Zaopiniowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka.
  6. Sprawozdanie z organizacji ferii zimowych 2017.
  7. Sprawozdania z działalności instytucji kultury za rok 2016.
  8. Informacja dotycząca planowanych w mieście imprez kulturalnych i sportowych.
  9. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 13 lutego 2017 r.
  10. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych

/-/ mgr Krystian Krzeszowiak

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję