przewiń do góry

6. Suski Turniej Seido Karate za nami…

Ważnym czynnikiem dla rozwoju sportu dzieci i młodzieży jest odpowiednie zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności i rekreacji. A jak wiemy sport i rekreacja są dziedzinami istotnie wpływającymi na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia.

 
 
W Suchej Beskidzkiej jest bardzo dobrze rozbudowana baza sportowa co ułatwia i przyczynia się do propagowania aktywności fizycznej i sprzyja rozwojowi sportu. Ważnym partnerem gminy w realizacji zadań sportowych są kluby sportowe i stowarzyszenia, które prowadzą szkolenia sportowe i organizują imprezy i zawody sportowe. 23 marca 2019r.  odbył się kolejny „6 Suski Turniej Seido Karate Dzieci i Młodzieży”, a nasze miasto stało się areną młodych sympatyków i adeptów Seido Karate. 
 
Honorowy patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. Zawody organizowane są nieprzerwanie od 2014 roku i stały się cyklicznym wydarzeniem, na stałe zapisując się w kalendarzu imprez miejskich. Na starcie turnieju stanęło 122 zawodników w wieku od 10 do 18 lat. Na zawody do Suchej Beskidzkiej przybyli także zawodnicy  z Wielkiej Brytanii - z Londynu z Jun Shihan Brandt Leitch oraz  Dover z Senpai John Casey. Podczas turnieju zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach Kata i Kumite. W konkurencji Kata, zawodnicy zaprezentowali sekwencje technik, gdzie oceniana była dynamika wykonywanych ruchów i okrzyk zawodnika, a w konkurencji Kumite - czyli walki, zawodnicy prezentowali styl walki. Turniej zakończył się dużym sukcesem zawodników Beskidzkiego Klubu Karate z Suchej Beskidzkiej, którzy łącznie zdobyli 10 medali: 4 złote,2 srebrne,4 brązowe.
 
Złote medale zdobyli:
 

Bogdanik Mikołaj

Głuc Dagmara

Michulec Katarzyna

Michulec Magdalena

 
Srebrne medale zdobyli:
 

Majcherczyk Bartosz

Tempka Wiktoria

 
Brązowe medale zdobyli:
 

Semik Jakub

Wróbel Michał

Lenart Dominika

Pałka Zuzanna

 
Turniej zakończył się dużym sukcesem organizacyjnym oraz przyczynił się do kreowania pozytywnego wizerunku naszego miasta. Beskidzki Klub Karate Seido założony w 1998 roku przez braci Piotra i Pawła Michulców nierozerwalnie związany jest  z Suchą Beskidzką, wrósł w jej historię. Przez ponad 20 lat swojego istnienia kształtował młodych adeptów karate jak i pasjonatów tej sztuki walki. Poza rozwojem umiejętności fizycznych, Seido dąży do ciągłego rozwoju i  kształtowania charakteru. Karate  Seido jest oparte na trzech podstawowych zasadach: szacunek, miłość i posłuszeństwo. Przekazywane wartości owocują nie tylko w aspekcie sportowym, ale także w innych dziedzinach życia.  
 
Kyoshi Piotr Michulec i Sensei Paweł Michulec Instruktorzy w SEIDO DOJO Sucha Beskidzka składają podziękowania wszystkim zawodnikom za udział i wspaniałą postawę sportową podczas turnieju z życzeniami dalszych sukcesów na drodze karate. Szczególne podziękowania składają Panu Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka Stanisławowi Lichosytowi za pomoc w organizacji turnieju i wsparcie działań Klubu. Podziękowania również  dla Pani Krystyny Wajdzik Dyrektora i Pani Barbary Zyzańskiej Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej za pomoc w przygotowaniu turnieju oraz sędziom i  instruktorom oraz wszystkim, którzy pomogli przy organizacji zawodów seido karate w Suchej Beskizkiej. (L. Steczek)

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję