Wiadomości

Czwartek, 5 lipca 2018

Szkolny Konkurs „Bohater Szkoły”

Rada Rodziców postanowiła nagrodzić uczniów, którzy dzięki swojemu  zachowaniu zasłużyli na  uznanie.  W maju br. po raz pierwszy można było złożyć wniosek o przyznanie honorowego tytułu  „Bohater Szkoły”. Nominację mogli złożyć uczniowie, nauczyciele, rodzice, samorząd uczniowski lub pracownicy administracji Szkoły. Do sekretariatu szkoły wpłynęły 3 kandydatury (Pawła Pochopnia, Barbary Sowy i Wojciecha Sajewicza). Każdy z nominowanych uczniów wykazał się postawą godną do naśladowania. Wyboru „Bohatera Szkoły” dokonała Kapituła, której skład stanowi Rada Rodziców. Jury postanowiło, że tegorocznym Bohaterem Szkoły zostanie Paweł Pochopień.  Uczeń klasy  IV b  otrzymał honorowy tytuł  z uwagi  na zdarzenie,  które miało miejsce na Miejskim Stadionie Sportowym  podczas odbywających  się coroczne wiosennych biegów przełajowych.   Paweł wraz z kolegami swojej kategorii wiekowej brał udział w zawodach. Biegł na czołowej pozycji, kiedy zauważył, że kolega z jego klasy został  potrącony przez innego biegacza. „Bohater”, nie wahając się, natychmiast  zrezygnował z zajęcia wysokiego miejsca , pomógł wstać koledze i wspólnie ukończyli bieg. Warto wspomnieć, że Paweł to chłopiec, który na co dzień swoją postawą ucznia i kolegi jest wzorem dla innych. Zawsze kulturalny, koleżeński i empatyczny w pełni zasłużył na tytuł bohatera szkoły.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać  wyróżnienie dla pozostałych uczniów. Nagrodą dla zdobywcy tytułu „Bohatera Szkoły” jest pamiątkowy dyplom oraz  nagroda rzeczowa o wartości 500 zł ufundowana przez Radę Rodziców. Natomiast dla wyróżnionych uczniów ufundowano nagrody rzeczowe o wartości 100 zł dla każdego.

Cieszymy się, że najmłodsi mieszkańcy naszego miasta nie są obojętni na krzywdę drugiego człowieka oraz reprezentują postawy godne naśladowania. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy.

S.Stopka