przewiń do góry

Szkolny Konkurs „Bohater Szkoły”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchej Beskidzkiej zorganizowała wspólnie z Radą Rodziców działającą przy tej szkole, konkurs pn. „Bohater Szkoły”, którego celem jest wyłonienie ucznia lub grupy uczniów charakteryzujących się postawą uczniowską godną naśladowania. Głównym założeniem plebiscytu jest uwrażliwienie młodych ludzi na krzywdę drugiej osoby, gotowość niesienia bezinteresownej pomocy oraz docenienie pracowitości i uczciwość młodszych mieszkańców naszego miasta. Z uwagi na szlachetną ideę konkurs będzie organizowany corocznie.

Rada Rodziców postanowiła nagrodzić uczniów, którzy dzięki swojemu  zachowaniu zasłużyli na  uznanie.  W maju br. po raz pierwszy można było złożyć wniosek o przyznanie honorowego tytułu  „Bohater Szkoły”. Nominację mogli złożyć uczniowie, nauczyciele, rodzice, samorząd uczniowski lub pracownicy administracji Szkoły. Do sekretariatu szkoły wpłynęły 3 kandydatury (Pawła Pochopnia, Barbary Sowy i Wojciecha Sajewicza). Każdy z nominowanych uczniów wykazał się postawą godną do naśladowania. Wyboru „Bohatera Szkoły” dokonała Kapituła, której skład stanowi Rada Rodziców. Jury postanowiło, że tegorocznym Bohaterem Szkoły zostanie Paweł Pochopień.  Uczeń klasy  IV b  otrzymał honorowy tytuł  z uwagi  na zdarzenie,  które miało miejsce na Miejskim Stadionie Sportowym  podczas odbywających  się coroczne wiosennych biegów przełajowych.   Paweł wraz z kolegami swojej kategorii wiekowej brał udział w zawodach. Biegł na czołowej pozycji, kiedy zauważył, że kolega z jego klasy został  potrącony przez innego biegacza. „Bohater”, nie wahając się, natychmiast  zrezygnował z zajęcia wysokiego miejsca , pomógł wstać koledze i wspólnie ukończyli bieg. Warto wspomnieć, że Paweł to chłopiec, który na co dzień swoją postawą ucznia i kolegi jest wzorem dla innych. Zawsze kulturalny, koleżeński i empatyczny w pełni zasłużył na tytuł bohatera szkoły.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać  wyróżnienie dla pozostałych uczniów. Nagrodą dla zdobywcy tytułu „Bohatera Szkoły” jest pamiątkowy dyplom oraz  nagroda rzeczowa o wartości 500 zł ufundowana przez Radę Rodziców. Natomiast dla wyróżnionych uczniów ufundowano nagrody rzeczowe o wartości 100 zł dla każdego.

Cieszymy się, że najmłodsi mieszkańcy naszego miasta nie są obojętni na krzywdę drugiego człowieka oraz reprezentują postawy godne naśladowania. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy.

S.Stopka

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję