przewiń do góry

10 LAT DZIAŁALNOŚCI MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ


Muzeum jako instytucja gromadząca i chroniąca świadectwa dziedzictwa narodowego, stanowi jeden z ważniejszych elementów współczesnej cywilizacji i kultury. Dokumentuje zarówno trwałość, jak i ewolucję ludzkich osiągnięć twórczych, kształtuje wiedzę o świecie, pobudza i pielęgnuje ciekawość poznawczą, pogłębia wrażliwość estetyczną i emocjonalną, promuje postawy patriotyczne. Rola muzeum w budowaniu kapitału kulturowego jest zatem niezwykle istotna. 
Dokładnie 15 września 2017 roku mija dziesięć lat od dnia, w którym w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbyła się uroczysta inauguracja działalności Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. W ciągu dekady ta najmłodsza z samorządowych instytucji kultury w mieście i jedyna o statusie muzeum na terenie powiatu suskiego wpisała się już na stałe w jego kulturowy krajobraz, kształtując tożsamość regionalną lokalnej społeczności i stanowiąc sporą atrakcję zarówno dla turystów odwiedzających Suchą jak i samych jej mieszkańców.
O tym, że w Suchej Beskidzkiej, mieście o sporych tradycjach historycznych, a od bez mała czterech stuleci głównym ośrodku administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym regionu, brakuje instytucji, która w profesjonalny sposób zajmowałaby się gromadzeniem, dokumentowaniem i odpowiednim udostępnianiem śladów przeszłości, i że powinna ona powstać, mówiono już od dawna. Jednak do realizacji tych planów doszło dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy to Sucha, w 2005 roku, obchodziła 600-lecie swojego istnienia jako osady powstałej na południowo-wschodnich rubieżach ówczesnego księstwa oświęcimskiego. Rok po jubileuszowych obchodach, w dniu 24 października 2006 roku, Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej na wniosek Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej i nadania mu Statutu, przeznaczając na jego siedzibę miejsce, które nadawało się do tego celu w sposób naturalny i oczywisty – pomieszczenia południowo-wschodniego skrzydła renesansowego zamku suskiego, stanowiącego od wieków serce i dumę miasta. To właśnie tutaj, w 2 poł. XIX wieku, za sprawą hr. Aleksandra Branickiego, ówczesnego właściciela zamku oraz dóbr suskich, została zgromadzona i udostępniona naukowcom oraz miłośnikom historii i sztuki wspaniała kolekcja biblioteczno-muzealna znana jako „Zbiory biblioteczno-muzealne Branickich i Tarnowskich”, uznawana do wybuchu II wojny światowej za jedną z najcenniejszych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. W okresie zaborów stanowiła ona miejsce, w którym „czuć” było ducha dawnej Polski, a i po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, wciąż pozostawała nieocenioną skarbnicą wiedzy dla korzystających z jej zasobów naukowców oraz pasjonatów historii i kultury.
Ustanowienie siedziby muzeum miejskiego w tym właśnie miejscu spięło symboliczną klamrą stare i nowe czasy, ponownie podkreślając wyjątkową rolę zamku jako miejsca, w którym szacunek dla przeszłości i tradycji jest wartością szczególną. Od początku swojego istnienia muzeum skupia się na realizacji celów i zadań, określonych w Statucie a także  ustawach: o muzeach, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Będąc instytucją zaufania publicznego, jest depozytariuszem pamięci o przeszłości i miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej oraz postaw społecznych. Cele te realizuje poprzez działalność bieżącą i stałe udostępnianie zbiorów zwiedzającym, organizację różnotematycznych wystaw czasowych, opracowywanie i publikację wydawnictw regionalnych, a także prowadzenie na szeroką skalę działalności edukacyjnej. Muzeum na bieżąco współpracuje z innymi placówkami muzealnymi, naukowymi, oświatowymi oraz stowarzyszeniami NGO.
 

Barbara Woźniak

Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

 

Cały artykuł można przeczytać w najnowszym wydaniu Miesięcznika Samorządowego ZIEMIA SUSKA, który jest już do nabycia w punktach z prasą.
 

Miesięcznik Samorządowy do nabycia w:
-InterMarche
-Market Kicek ul. Nad Skawą 1
-Market Jasień ul. Błądzonka
-Sklep Barwinek koło szpitala
-Market Pod Wiązem ul. Piłsudskiego 1
-Sklep wielobranżowy przy PKS
-Punkt Ksero na terenie szpitala
-Sklep Żabka ul. Mickiewicza
-Sklep CH Urbańscy (pasaż)
-Miejski Ośrodek Kultury – Zamek ul. Zamkowa 1

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję