przewiń do góry

Z wizytą na Słowacji


Członkowie Suskiego Stowarzyszenia "Samopomoc" oraz Stowarzyszenia Miłośników Regionu Suskiego "Skarbiec Suski" odwiedzili zaprzyjaźnione stowarzyszenia ze słowackiej Kamennej Poruby, aby wspólnie zwiedzić lokalne atrakcje turystyczne i wymienić się doświadczeniem dotyczącym kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów. Było to już kolejne tego typu spotkanie w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia" 
Członkowie Suskiego Stowarzyszenia "Samopomoc" oraz Stowarzyszenia Miłośników Regionu Suskiego "Skarbiec Suski", 19 sierpnia wybrali się z wizytą do zaprzyjaźnionej Kamennej Poruby na Słowacji. Była to kontynuacja wzajemnej integracji tych gmin w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia - kultywowanie tradycji kulinarnych pogranicza polsko-słowackiego”. Zadanie realizowane po obu stronach granicy, obejmuje działania na rzecz integracji mieszkańców obu partnerów i budowaniu wspólnej tożsamości poprzez wspólne inicjatywy poświęcone poznawaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym tradycji kulinarnych i wyrobów tradycyjnych. Członkowie stowarzyszeń zwiedzili zabytkowy zamek  Budatin w Żylinie oraz osadę „malowanych domków” w Cicmanach. Wspólnie spędzony czas pozwolił po raz kolejny na zacieśnienie zawartych do tej pory przyjaźni i wymianę doświadczeń.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Kuchnia regionalna, produkty tradycyjne są istotnym elementem kultury ludowej, kształtowanej przez wieki i przekazywanej z pokolenia na pokolenie – jest więc traktowana jako nasze dziedzictwo kulturowe, które powinno być szczególnie chronione. To właśnie produkty i kuchnia, głęboko osadzona w historii, mająca swoje korzenie w tradycji i obyczaju, stanowią o atrakcyjności turystycznej i są najistotniejszym elementem w promocji. Projekt skierowany jest bezpośrednio do kół gospodyń oraz stowarzyszeń, czy też osób indywidualnych z terenu gminy Sucha Beskidzka i Kamenna Poruba, kultywujących na swoim terenie tradycje ludowe. Bezpośrednio zaangażowane w projekt są 3 koła gospodyń: po stronie polskiej Suskie Stowarzyszenie "Samopomoc" i Stowarzyszenie Miłośników Regionu Suskiego "Skarbiec Suski", a po stronie słowackiej Unia zien Slovenska. 
(SnS)
 
Wszystkie zaplanowane działania projektowe realizowane są w ramach projektu pn. „Ocalić od zapomnienia - kultywowanie tradycji kulinarnych pogranicza polsko-słowackiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014- 2020 oraz z budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
 

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję