przewiń do góry

prawidłowa segregacja odpadów

Dbałość o czyste środowisko zależy przede wszystkim od nas i rozpoczyna się już w naszych domach. Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwszy etap systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów.Usuwanie odpadów oraz sposob ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny ,a tym samym poziom bytowania mieszkańców. Aby ułatwić mieszkańcom naszego miasta prowadzenie prawidłowej segregacji u źródła i tym samym zmniejszyć opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

SEGEREGUJĄC ODPADY ZMNIEJSZASZ SWOJE KOSZTY ALE NAWET NAJBARDZIEJ STARANNA SEGREGACJA NIE WYELIMINUJE ODPADÓW NA KTÓRE NALEŻY ZAKUPIĆ CZARNE WORKI Z NADRUKIEM

W  R  Z  U  C A  M  Y   DO  NICH

odpady niesegregowane  BEZ GRUZU ,POPIOŁU ,ŻUŻLU

Odpady gromadzone w workach należy wystawiać do odbioru zgodnie z harmonogramem wywozu Worki napełniane odpadami w sposób niezgodny  z opisem, a także odpady wystawiane w workach innych niż obowiązujące w naszym mieście nie będą odbierane

WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE I NIESEGREGOWANE MOŻNA KUPIĆ codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00-15.00

- w kasie  Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej : przy ul. Wadowickiej 4    lub   przy ul. Role 133
- w kasie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19
- w sklepie wielobranżowym PHU D. Tyrpa w Suchej Beskidzkiej przy ul.Rynek1
- w sklepie przemysłowym FH”ALICJA” w Suchej Beskidzkiej przy ul. B. Wildera
- u kierowcy  odbierającego odpady

USTALONA W REGULAMINIE MINIMALNA ILOŚĆ ODPADÓW NIEMOŻLIWYCH DO WYSEGREGOWANIA, NA  KTÓRE NALEŻY ZAKUPIĆ  CZARNE WORKI

w   y  n   o   s   i:

*dla budynków jednorodzinnych co najmniej 1worek 110 litrów co dwa miesiące 

*dla samotnie zamieszkałych w budynkach i właścicieli domków letniskowych co najmniej 2 worki 110 litrów  w ciągu w roku

*dla budynków prywatnych mieszkalnych ,w których znajdują się dwa mieszkania co najmniej 1 worek 110 litrów na  miesiąc

*dla osób samotnie zamieszkujących mieszkanie co najmniej 1worek 110 litrów raz  na 4  miesiące

*dla sklepów i pawilonów handlowych co najmniej 1 worek co dwa tygodnie  od 110 –1100 litrów

*dla restauracji, szpitali ,pensjonatów ,domów wypoczynkowych, jadłodajni, lokali rozrywkowych, barów i innych stałych obiektów gastronomicznych co najmniej 1 worek 110 litrów  na  tydzień

*dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, przemysłowych/pomieszczenia biurowe-socjalne/1 worek  110 litrów na  tydzień

P  R  Z  Y  P  O  M  I  N  A  M  Y że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości do udokumentowania odbioru odpadów komunalnych  Obowiązkiem jest zawarcie umowy na odbiór odpadów stałych i posiadanie dowodów wykonania usługi

PRZESTRZEGANIA ZASAD GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA  SUCHA  BESKIDZKA KONTROLUJE  STRAŻ   MIEJSKA PODCZAS  SPOTKAŃ ZE STRAZNIKAMI MIEJSKIMI UNIKNIESZ PRZYKRYCH   KONSEKWENCJI PRZESTRZEGAJĄC  ZASAD REGULAMINU ORAZ PODANYCH ZALECEŃ

Jeśli nie nasz ochoty lub czasu, wynosić wysegregowanych w domu odpadów, do rozmieszczonych w naszym mieście pojemników igloo, możesz zakupić worki z kolorowym nadrukiem na segregowane odpady, za które zapłacisz zdecydowanie mniej niż za worek czarny .

PRAWIDŁOWA  SEGREGACJA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH JEST OPŁACALNA I JEST NASZYM WSPÓLNYM INTERESEM    

SEGREGUJ PRAWIDŁOWO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW LUB WORKÓW KOLOROWYCH stare gazety, książki, prospekty, katalogi, papierowe torby i worki, pudełka kartonowe i tekturę zgniecione i bez nakrętek butelki po napojach, torebki foliowe, kubki po napojach mlecznych opakowania po maśle, margarynie, olejach, aluminiowe puszki po napojach reklamówki, worki foliowe ,twarde tworzywa sztuczne, puszki stalowe, drobny złom metali kolorowych butelki, słoiki po artykułach spożywczych /bez nakrętek/,stłuczkę szklaną, butelki szklane po piwie, winie i wódce/bez nakrętek/

NIE WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW LUB WORKÓW KOLOROWYCH kartonów po mleku i sokach, papieru i tektury pokrytej folią, kalki, papieru zabrudzonego tłuszczem lub mięsem, opakowań po mrożonkach i papierosach puszek po farbach i lakierach ,folii gospodarczej, ogrodniczej i budowlanej, pampersów, zabawek, pojemników po olejach silnikowych, obudowy sprzętu RTV szkła okiennego ,samochodowego ,zbrojeniowego, luster, wyrobów kryształowych, porcelany, fajansu, ceramiki, żarówek

KAŻDY MIESZKANIEC NASZEGO MIASTA MOŻE ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM CELU NALEŻY:

SEGREGOWAĆ ODPADY ZGODNIE Z PODANĄ INFORMACJĄ I WRZUCAĆ DO KOLOROWYCH POJEMNIKÓW,KTÓRE SĄ  NA TERENIE  NASZEGO MIASTA POJEMNIKI OPRÓŻNIANE SĄ PRZEZ REJONOWA SORTOWNIĘ I SKŁADOWISKO ODPADÓW W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA KOSZT GMINY

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję