przewiń do góry

Inauguracja programu„Stop – smog”

W Suchej Beskidzkiej od wielu lat nie tylko mówi się o potrzebie poprawy jakości powietrza, lecz za tym idą konkretne działania, które już dziś przynoszą widoczne efekty. Stosowane od 2011 roku dotacje z budżetu gminy oraz ze środków pozyskanych z krajowych i unijnych programów, zwolnienia od podatku dla gospodarstw korzystających z proekologicznych systemów grzewczych, kontrole palenisk eliminujące spalanie odpadów i monitoring zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta - to kilka przykładów wdrożonych inicjatyw na rzecz walki ze smogiem w Suchej Beskidzkiej. Ich rezultatem jest m.in. likwidacja ponad 1500 różnego rodzaju starych pieców węglowych i zastąpienie ich ekologicznymi odpowiednikami. W działaniach tych ma pomóc również nowy krajowy Program „STOP Smog”, który został zaprezentowany w Suchej Beskidzkiej w poniedziałek 1 kwietnia podczas konferencji z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister przedsiębiorczości i technologii.

 
 

Stop Smog" to projekt pilotażowy dla 31 gmin w Polsce umieszczonych na liście Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które według tej organizacji mają najbardziej zanieczyszczone powietrze. Ponieważ Sucha Beskidzka znajduje się w gronie miast, gdzie od kilku lat jakość powietrza jest monitorowana i zdiagnozowana, pieniądze z rządowego programu „Stop Smog” w pierwszej kolejności mają trafić do mieszkańców naszego miasta. W lutym br. weszły w życie przepisy, umożliwiające wdrożenie zapowiadanego programu termomodernizacyjnego. Osoby, które spełnią określone w ustawie warunki będą mogły mieć docieplony budynek, a nawet wymienione okna i instalacje grzewcze ponosząc najwyżej 10% kosztów. Odpowiednie wnioski o dotacje, może składać do Ministerstwa jedynie gmina, która będzie głównym realizatorem programu. Wniosek musi  spełniać szereg warunków, a samorząd miasta będzie musiał zapewnić w budżecie 30% wartości prac termomodernizacyjnych z dochodów własnych gminy.

Według szacunków termomodernizacja jednego domu może wynosić średnio ok. 53 tys. zł brutto. Pomimo niemałych środków finansowych, które muszą być zabezpieczone  w budżecie i konieczności zaangażowania organizacyjnego, Gmina Sucha Beskidzka jako jedna z pierwszych przystąpi do realizacji programu "Stop Smog". Obecnie trwają już prace nad wnioskiem aplikacyjnym w celu pozyskania środków z nowego programu, który zgodnie z założeniami umożliwi w ciągu najbliższych trzech lat termomodernizację ok. 50 domów jednorodzinnych na terenie miasta.  Nowy program „STOP Smog” stanowić będzie zatem uzupełnienie dotychczasowych przedsięwzięć na rzecz ograniczenia niskiej emisji i poprawy powietrza w Suchej Beskidzkiej. W poniedziałek 1 kwietnia w sali sesyjnej suskiego Starostwa Powiatowego zorganizowana została konferencja „Stop Smog”, inaugurująca program z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, w której uczestniczyli również przedstawiciele samorządu, wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz, starosta suski Józef Bałos i burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt. Obecni na konferencji ministrowie przedstawili  założenia nowego programu dotacyjnego, podkreślając, że inauguracja „STOP smog” w Suchej Beskidzkiej nie jest przypadkowa, biorąc pod uwagę skalę działań i inicjatyw podejmowanych w mieście na rzecz walki ze smogiem, do której powinny przyłączyć się również pozostałe miejscowości.

"Mamy aktualną inwentaryzację rodzajów systemów grzewczych, z której wynika, że oprócz instytucji i zakładów pracy, również większość gospodarstw domowych na terenie miasta stosuje już ekologiczne źródła ciepła.  Najgorzej jest w rodzinach  gdzie występuje tzw. ubóstwo energetyczne, ich właściciele zwlekają z wymianą pieców pomimo, że proponujemy im dopłaty, ponieważ  obawiają się kosztów nowego ogrzewania. Przeważnie są to budynki energochłonne, bo właścicieli nie stać na docieplenie, czy wymianę stolarki.  Dla takich gospodarstw program Stop Smog jest bardzo dobrym rozwiązaniem"  - mówił podczas konferencji burmistrz Stanisław Lichosyt.

W ramach programu „Stop Smog”, gmina będzie mogła zawierać umowy na wymianę pieca lub termomodernizację domu włącznie z przebudową instalacji grzewczej, z osobami, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, oraz faktycznie zamieszkują  budynek, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie. Z programu skorzystać będą mogły osoby, których średni, miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy z gminą nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1 925,00 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1 375,00 zł.),a posiadane przez osobę ubiegającą się o wsparcie środki własne i zasoby majątkowe, z uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu nie mogą przekraczać kwoty 424.000 zł.

Ponadto beneficjent będzie musiał udostępnić swój dom ekipom budowlanym i instalatorskim i wyrazić zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony w uchwale Rady Miasta. Po wykonaniu termomodernizacji w ramach programu „STOP –smog” przez 10 lat gmina ma obowiązek kontrolować, czy przestrzegane są warunki umowy. Jeśli w trakcie kontroli zostałoby  stwierdzone, że właściciel domu np. spala w kotle odpady, albo zainstalował dodatkowe urządzenia grzewcze, gmina może zażądać zwrotu pieniędzy. Przez 10 lat będzie również obowiązywać zakaz zbycia domu pod groźbą zwrotu kosztów przedsięwzięcia. Co ważne, żadnych pieniędzy nie będą musiały zwracać osoby, które dostaną dom w spadku przed upływem 10 lat od zakończenia inwestycji przez gminę.

Zachęcamy właścicieli domów jednorodzinnych, którzy spełniają powyższe kryteria, do składania w Urzędzie Miasta pisemnych deklaracji o chęci udziału w programie.(GW)

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję