przewiń do góry

Zawiadomienie o VI sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka

VI sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i zapytania mieszkańców.                                                         

5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata 2019 – 2030.

6. Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019.

7. Powołanie Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w roku 2019.

9. Opłata targowa.

10. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia ul. T. Nieszczyńskiej do kategorii dróg gminnych w Suchej Beskidzkiej.

11. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

12. Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sucha Beskidzka w 2018 roku.

13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.

14. Sprawozdania z działalności instytucji kultury:
- Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej,
- Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek,
- Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego

15. Przyjęcie Protokołu Nr V/2019 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu27 luty 2019 r.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
/ - / Krystian Krzeszowiak
 
Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję