Wiadomości

Poniedziałek, 31 grudnia 2018

Bezpłatny wstęp na basen

W związku z powyższym Burmistrz Miasta zaprasza do bezpłatnego korzystania z basenu jedną godzinę dziennie od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem niedziel) od dnia 2 stycznia 2019 roku:

  • dzieci do lat 12, w tym dzieci do lat 7 wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem,

  • emerytów i rencistów

Wstęp:

  • dzieci - za okazaniem legitymacji szkolnej; w przypadku dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły, za okazaniem dowodu tożsamości rodzica lub prawnego opiekuna;

  • emeryci i renciści - za okazaniem legitymacji emeryta/rencisty, świadczenia przedemerytalnego, z dowodem tożsamości.


Informacji udziela:

Referat Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, 
tel. 33 874 95 47,
e-mail: promocja@sucha-beskidzka.pl,

Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, ul. Zielona 1, tel. 33 874 55 30, e-mail: basen@powiatsuski.pl