przewiń do góry

Sesja Rady Miasta

         II sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10 00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

 

Porządek obrad:

 

         1. Otwarcie sesji.

         2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

         3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego   zmianę.

         4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

         5. Wnioski i zapytania mieszkańców.

         6. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sucha Beskidzka.

         7. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sucha Beskidzka.

  8. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sucha Beskidzka.

  9. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sucha Beskidzka.

10. Ustalenie ilości stałych komisji, ich nazw i zakresów działania oraz wielkości składów osobowych.

11. Powołanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka.

12. Wybór Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Sucha Beskidzka.

13. Powołanie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka.

14. Wybór Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka.

15. Powołanie delegatów do reprezentowania Gminy Sucha Beskidzka w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich.

16. Powołanie delegata do reprezentowania Gminy Sucha Beskidzka w Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.

        17. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.

        18. Zmiany w budżecie gminy Sucha Beskidzka na rok 2018.

19. Umorzenie kar za nieterminową realizację zadania.

20. Ustalenie dopłaty za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków na 2019 r.

21. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

22. Przyjęcie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

23. Przyjęcie protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 22 listopada 2018 r.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zamknięcie obrad.

                  Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                               / - / Krystian Krzeszowiak

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

Wypełniając obowiązek nałożony przepisami prawa informujemy, że transmisje sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka będą dostępne na stronie internetowej

Nagrania obrad będą archiwizowane i udostępniane na podanej wyżej stronie.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję