przewiń do góry

Sesja Rady Miasta

XLV sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

 

Porządek obrad:

 

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego  zmianę.
 4.  Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5.  Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7.  Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.
 8.  Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka.
 9.  Przejęcie zadania dotyczącego modernizacji drogi do osiedla Kubasiaki.
 10.  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
 11.  Zmiany w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
 12.  Statut Gminy Sucha Beskidzka.
 13.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017.
 14.  Zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020.
 15.  Przyjęcie Protokołu Nr XLIV/2018 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2018 r.
 16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17.  Wolne wnioski i informacje.
 18.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ - / Bogusław Ćwiękała

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję