przewiń do góry

Sucha Beskidzka wśród Liderów

- Krajowa Rada Ekologiczna przyznała EkoJanosiki 2018

 

Ochrona Środowiska jest niewątpliwie jednym z kluczowych elementów kształtujących poziom jakości życia mieszkańców w naszym mieście. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zrealizowano wiele przedsięwzięć w tej dziedzinie. Gmina Sucha Beskidzka posiada własną oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną obejmującą ok 90 % miasta. Bardzo dobrze funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, które kierowane są do zlokalizowanej na terenie Suchej Beskidzkiej sortowni i składowiska odpadów. Mieszkańcy miasta mają wodę pitna najwyższej jakości, a to dzięki zainstalowaniu jednego z najnowocześniejszych na świecie systemów uzdatniania wody. Samorząd miejski podejmuje wiele działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza. Sucha Beskidzka posiada aktualny Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Tylko na przestrzeni kilku ostatnich lat na terenie miasta przeprowadzone zostały inwestycje mające na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków, w tym termomodernizację. Przy udziale Gminy rozbudowywana jest sieć gazowa. Obecnie niemal wszystkie obiekty i siedziby instytucji oraz zdecydowana większość zakładów pracy jest ogrzewana gazem. Samorząd od kilku lat stosuje dopłaty dla właścicieli budynków na wymianę przestarzałych systemów grzewczych, na ekologiczne instalacje w tym kotły węglowe kl.5, piece gazowe i inne spełniające odpowiednie normy, korzystając przy tym z funduszy zewnętrznych. W ciągu trzech ostatnich lat, wydatki na ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza w liczącej niespełna dziesięć tysięcy mieszkańców Suchej Beskidzkiej wyniosły kilkanaście milionów złotych, z czego większość  pozyskanych zostało ze źródeł zewnętrznych.  Odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i racjonalne kształtowanie środowiska stanowi jeden z priorytetowych kierunków rozwoju miasta, dzięki czemu stale podnosi się jakość życia mieszkańców.

Proekologiczne inicjatywy samorządu Suchej Beskidzkiej są dostrzegane i doceniane przez ogólnopolskie gremia. Gmina od lat zajmuje czołowe pozycje w rankingach i plebiscytach oceniających działania samorządów na rzecz ochrony środowiska. Potwierdza to również tegoroczna nagroda EkoJanosik 2018, przyznana naszemu miastu podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018. Narodowa Rada Ekologiczna doceniła działania suskiego samorządu na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego

EkoJanosik to Krajowa Nagroda Ekologiczna, która ma promować m.in. samorządy (ale też firmy, placówki oświatowe czy osoby fizyczne), które wdrażają rozwiązania poprawiające stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomość ekologiczną Polaków. Nagroda przyznawana jest przez Narodową Radę Ekologiczną powoływaną spośród niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska.

Warto podkreślić, że oceniane były wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (2479 gmin), ale tylko 80 z nich zostało wyróżnionych. Z województwa Małopolskiego laureatami zostało pięć jednostek samorządu, w tym Sucha Beskidzka. Uroczyste wręczenie dyplomów i uhonorowanie Laureatów miało miejsce 27 lipca br. w gmachu Sejmu RP.

Lucyna Steczek

GALERIA

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję