Wiadomości

Poniedziałek, 11 czerwca 2018

Pokaz pieców proekologicznych

W sobotę 9 czerwca na placu targowym w Suchej Beskidzkiej, mieszkańcy zainteresowani wymianą starych kotłów węglowych na ich proekologiczne odpowiedniki mogli porównać ofertę aż 10 firm działających w regionie. Była to też doskonała okazja, aby uzyskać poradę bezpośrednio od producentów oraz dystrybutorów przy wyborze nowego kotła grzewczego. Podczas prezentacji przedstawiciele Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej udzielali informacji na temat dopłat na modernizację systemów grzewczych w gospodarstwach domowych i firmach, które można otrzymać w ramach realizowanych przez gminę programów.

Podczas pokazu pieców można też było skorzystać z darmowego badania płuc, ponieważ Spirobus stacjonował najpierw na Placu Targowym, później po zakończeniu pokazu na suskim rynku. W Spirobusie wykonywano badanie spirometryczne, które ma na celu ocenę sprawności układu oddechowego pacjenta, w tym m.in. szybkość wydechu i pojemność oddechową płuc. Na jego podstawie można wykryć między innymi obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, a także zapalenie oskrzeli.

Celem realizowanego od kilku lat w Suchej Beskidzkiej Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest systemowe ograniczenie emisji szkodliwych dla atmosfery substancji, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Oprócz źródeł zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych, znaczącym elementem kształtującym stan powietrza w sezonie grzewczym jest między innymi tzw. niska emisja. W celu wzmocnienia działań zmierzających do jej ograniczenia, Sucha Beskidzka od 2016 r. bierze udział w zintegrowanym programie LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 61 innymi partnerami, w przeważającej większości gminami z województwa małopolskiego. W ramach projektu podejmowane są działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. W gminie zatrudniony jest Ekodoradca, którego zadaniem jest m.in. koordynowanie i pomoc przy wymianie pieców węglowych, udział w prowadzonych kontrolach Straży Miejskiej, uświadamianie mieszkańców i edukacja ekologiczna, organizowanie wydarzeń związanych z ochroną powietrza itp. Projekt LIFE współfinansowany ze środków europejskich będzie realizowany do 2021 roku.

S.Stopka