przewiń do góry

MIASTO TO ŻYWY ORGANIZM. Program rewitalizacji szansą na dalszy rozwój Suchej Beskidzkiej

Po wnikliwej analizie i dyskusjach nie tylko na sesji ale również w komisjach, Rada Miasta w marcu 2017 zatwierdziła uchwałą program rewitalizacji Suchej Beskidzkiej opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta przez jedną z krakowskich firm projektowych. W procesie przygotowania pełnej dokumentacji, która zawiera informacje na temat poziomu rozwoju poszczególnych regionów Suchej Beskidzkiej, sytuacji społecznej i potrzeb w tym zakresie, konieczne były szczegółowe diagnozy i konsultacje społeczne. Jaki wpływ ma ten dokument na przyszłość miasta? Na jego podstawie samorząd miejski, a także działające na terenie Suchej Beskidzkiej instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o środki unijne na realizację zapisanych w programie rewitalizacji przedsięwzięć. Od zatwierdzenia przygotowanego przez Gminę programu może zależeć realizacja tak znaczących inwestycji jak budowa Centrum Kultury i Filmu czy rewitalizacja suskiego rynku.


 
Dotychczas pojęcie rewitalizacji w języku potocznym kojarzone było częściej z wszelkimi remontami, modernizacjami itd. Tymczasem ustawa o rewitalizacji z 2015 zakłada, że działaniom rewitalizacyjnym może zostać poddany obszar gminy, który odbiega od innych z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Rewitalizacja ma być więc odpowiedzią  na zachodzące procesy społeczne oraz nierówny rozwój poszczególnych rejonów miasta, wynikający m. in. z różnic demograficznych, a także odległości od centrum, która wpływa na dostępność mieszkańców poszczególnych rejonów Suchej Beskidzkiej  do oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz obiektów sportowych i innych elementów infrastruktury miejskiej. Wedle obowiązującej ustawy o rewitalizacji, działania zmierzające do ożywienia społecznego i gospodarczego wyznaczonych obszarów miasta, zwiększania ich atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców są zadaniami własnymi gminy. Sucha Beskidzka przystąpiła do sporządzenia planu rewitalizacji w 2016 roku uzyskując na przygotowanie dokumentacji środki finansowe z UE w wysokości ponad 70 tys. złotych. Od tego czasu przeprowadzono szereg prac związanych z przygotowaniem kompleksowego projektu, który następnie został przedstawiony mieszkańcom w czasie konsultacji społecznych, bowiem w ustawie mocno zostało zaakcentowane znacznie partycypacji społecznej w przygotowaniu, a  następnie wdrażaniu i monitorowaniu programu rewitalizacji. Miasto to nie tylko budynki i ulice, ale żywy organizm, dlatego należało dokonać pewnego rodzaju podsumowania, zaproponować nowe  rozwiązania i zmiany w przestrzeni miejskiej, które sprawią, że będzie ona jeszcze bardziej atrakcyjna, zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i przedsiębiorców. 
Więcej na ten temat można przeczytać w najnowszym wydaniu Miesięcznika Samorządowego ZIEMIA SUSKA, który jest już do nabycia w punktach z prasą. (SnS)

Miesięcznik Samorządowy do nabycia w:

-InterMarche
-Market Kicek ul. Nad Skawą 1
-Market Jasień ul. Błądzonka
-Sklep Barwinek koło szpitala
-Market Pod Wiązem ul. Piłsudskiego 1
-Sklep wielobranżowy przy PKS
-Punkt Ksero na terenie szpitala
-Sklep Żabka ul. Mickiewicza
-Sklep CH Urbańscy (pasaż)
-Miejski Ośrodek Kultury – Zamek ul. Zamkowa 1

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję