przewiń do góry

Sesja Rady Miejskiej

XXIX sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 10 00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19


Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacje Burmistrza Miasta:
  - z działalności w okresie międzysesyjnym,
  - z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kwartale 2017 r.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sucha Beskidzka za 2016 rok.
 9. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
 10. Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2017.
 11. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.
 12. Nadanie Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
 13. Zmiany w Programie Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka.
 14. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Sucha Beskidzka.
 17. Informacja dotycząca funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 18. Informacja z działalności PT „Beskidy – Tourist” w Suchej Beskidzkiej za rok 2016.
 19. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/2017 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017 r.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

           

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ - / Bogusław Ćwiękała

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję