przewiń do góry

Konferencja Naukowa „Człowiek w świecie informacji”

W dniach 29-30 marca 2017 roku w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbędzie się  III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: CZŁOWIEK W ŚWIECIE  INFORMACJI Bezpieczeństwo informacyjne. Konferencja zorganizowana zostanie pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta oraz Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka.

 

Organizatorami konferencji jest Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej i Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Konferencja będzie okazją do podjęcia wspólnej refleksji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego i zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym. Zdając sobie sprawę z wartości informacji we współczesnym świecie i uznając ją jako zasób strategiczny państwa i każdej organizacji, należy wyeksponować potrzebę zarządzania jej bezpieczeństwem, także w wymiarze bezpieczeństwa człowieka funkcjonującego w cywilizacji informacyjno-technologicznej.
Bezpieczeństwo informacyjne traktowane jest, za badaczami tych problemów, jako kompleks przedsięwzięć zapewniający bezpieczeństwo środowiska informacyjnego, a także jego formowanie, wykorzystywanie i rozwój w interesie obywateli, organizacji i państwa. Obszarem dociekań naukowych i wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego należy uczynić nie tylko ludzi, procesy i technologie, ale i samą infosferę narażoną na ataki zarówno zamierzone, jak i nieświadome, infosferę w której toczy się nieustanna walka informacyjna. Obrona jej powinna być prowadzona także w przestrzeni permanentnej edukacji całego społeczeństwa. Celem konferencji będzie również możliwość poznania obecnego stanu badań na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacyjnego. Dzięki konferencji, jej uczestnicy wniosą do tego obszaru badań swoje obserwacje i przemyślenia, a także znajdą w nim jeszcze nieodkryte wątki i aspekty.
 /L. Steczek/
 
 
Problematyka konferencji
Polityka bezpieczeństwa informacyjnego
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
Audyt bezpieczeństwa informacji
Prawne aspekty ochrony informacji i systemów informacyjnych
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne a bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Obszary, uczestnicy, metody i narzędzia walki informacyjnej
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu informacyjnemu
Kompetencje informacyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem informacyjnym
Kultura organizacyjna firmy a kultura bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego
Bariery i zniekształcenia informacyjne wpływające na bezpieczeństwo organizacji
Manipulacja w cyberprzestrzeni
Manipulacja w mediach
Techniki manipulacji informacją
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy - sposoby pozyskiwania informacji
Komunikacja firmy z mediami
Analiza informacji i służby analityczne
Udostępnianie informacji publicznej
Biały wywiad i jego znaczenie w walce informacyjnej
Ewaluacja otwartych źródeł informacji
Etyka profesji związanych z informacją (analityków informacji i raportów medialnych, analityków ruchu na stronach internetowych, brokerów informacji, rzeczników ds. komunikacji z mediami, archiwistów, pracowników informacji naukowej itp.)
Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście kontroli społeczeństwa
Ekologia informacji a bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie
Edukacja dla bezpieczeństwa informacyjnego
 
Miejsce konferencji
 
29.03.2017 r.- Sala Rycerska w zamku w Suchej Beskidzkiej,
                          ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
30.03.2017 r. - Sala Rycerska w zamku w Suchej Beskidzkiej,
                          ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka;    
                          Mediateka w ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5,
                          34-200 Sucha Beskidzka
 
Opłaty konferencyjne
 
    300 zł-udział czynny z referatem (kwota obejmuje egzemplarz monografii z wydrukowanym tekstem artykułu, uroczystą kolację 29 marca 2017 r. w restauracji zamkowej „Kasper Suski”, catering podczas przerw w konferencji, certyfikat udziału w konferencji, zwiedzanie zamku, wstęp na koncert gitarowy mistrza Jana Oberbeka)
    200 zł- publikacja artykułu w recenzowanej monografii bez udziału w konferencji (kwota obejmuje egzemplarz autorski monografii z wydrukowanym tekstem artykułu)
    50 zł- bierny udział w konferencji (kwota obejmuje egzemplarz monografii, catering podczas przerw w konferencji, certyfikat udziału w konferencji, zwiedzanie zamku, wstęp na koncert gitarowy mistrza Jana Oberbeka),
      0 zł- udział w warsztatach i wykładach otwartych dla nauczycieli, uczniów i studentów (uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa)
 
 
Komitet Naukowy
prof. dr hab. Wiesław Babik - Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jadwiga Stawicka – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Andrzej Żebrowski - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Olga Wasiuta - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Jerzy Świeca, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Tomasz Biedroń, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Barbara Kamińska-Czubała - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Komitet Organizacyjny
dr inż. Bożena Jarosz - IBiEO UP Kraków
dr Emilia Musiał - IBiEO UP Kraków
dr Agnieszka Polańczyk - IBiEO UP Kraków
dr Paweł Skorut - IBiEO UP Kraków
mgr Paulina Motylińska- IBiEO UP Kraków
mgr Ewa Kawończyk – ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
mgr Barbara Woźniak – Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
 
Przewodnicząca konferencji: dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

adres do korespondencji: bator@up.krakow.pl

 

 PROGRAM KONFERENCJI

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję