przewiń do góry

Modernizacja oświetlenia ul. Zamkowej

Na ulicy Zamkowej w Suchej Beskidzkiej przeprowadzona zostanie przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Nowe lampy ledowe będą oświetlały również ciąg pieszy wzdłuż ulicy.


 
W dniu 21 lutego br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego właśnie w tym rejonie. Zakres robót obejmuje demontaż istniejących słupów żelbetowych i opraw oświetlenia ulicznego oraz budowę nowej sieci oświetleniowej od skrzyżowania z ul. Juliusza hr. Tarnowskiego do przejazdu kolejowego, w rejonie budynku Nadleśnictwa. W ramach zadania wzdłuż ul. Zamkowej,w pasie zieleni pomiędzy drogą i chodnikiem wbudowane zostaną23 nowe słupy oświetleniowe wyposażone w wysięgniki, na których zamontowane będą oprawy ledowe oświetlające drogę oraz ciąg pieszy.
W chwili obecnej naulicyZamkowej na ma oświetlenia na odcinku pomiędzy zamkiem, a torami kolejowymi od strony Zembrzyc, poza tym istniejąca sieć zlokalizowana na pozostałym odcinku tej drogi nie spełnia obecnych standardów.

Po zakończeniu inwestycji ulica będzie równomiernie oświetlona, a stylowe słupy będą wpisywać się w charakter otoczenia. Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu jest firma ETEC Sp. z o.o. z Olkusza, która zaoferowała wykonanie powyższych prac za kwotę 154.351,56 zł. Zadanie ma zostać zakończone w terminie 60 dni od podpisania umowy, która zostanie zawarta2 marca br. (L. Steczek)
 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję