przewiń do góry

Budżet Suchej Beskidzkiej na 2017 rok przyjęty przez Radę Miasta

W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Miasta Sucha Beskidzka zatwierdziła budżet na rok 2017. Radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję Burmistrza i realizowany obecnie kierunek rozwoju miasta.


 
Planowane dochody zamykają się kwotą 40 497 390,38 zł, a wydatki budżetowe wg planu finansowego mają wynieść 40 843 390,38 zł. Ogółem budżet gminy stanowi kwotę 41 857 390,38 zł. W strukturze dochodów największe wpływy to dochody z podatków i opłat lokalnych tzw. dochody własne. Wydatki budżetowe zabezpieczają realizację zadań własnych miasta oraz zadań zleconych przez budżet państwa. Największą część tych wydatków pochłania oświata i wychowanie – 11 105 871 zł przy subwencji z budżetu Państwa w wysokości 8 207 380 zł. Pozostałe koszty są pokrywane ze środków własnych gminy. Drugie miejsce pod względem wielkości wydatków to zadnia z zakresu pomocy społecznej w dziale 855 „Rodzina”, które stanowią kwotę 8 089 676 zł. W dalszej kolejności jest kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6 865 669,29 zł oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą planuje się przeznaczyć 4 864 579,35 zł. Miasto w 2017 r. na realizację zadań inwestycyjnych, czyli związanych z dalszym rozwojem, planuje wydać aż 8 537 980,68 zł, co stanowi 21 % w ogólnej strukturze wydatków.
 
- Zatwierdzony przez Radę Miasta budżet jest podstawą naszej działalności na kolejny rok i dobrze się dzieje, że po raz kolejny rozpoczniemy go z nowym budżetem. Dzięki temu mamy doprecyzowane cele i możemy je realizować nie tracąc czasu. Budżet na rok 2017 jest ambitny i prorozwojowy, zabezpieczone zostały wszystkie podstawowe potrzeby do właściwego funkcjonowania miasta, przy czym warto szczególnie podkreślić wysokość planowanych środków na cele rozwojowe. Kondycja finansowa miasta jest dobra, a zadłużenie wynosi niecałe 9 %. Patrząc z perspektywy pojawiających się w ciągu roku programów unijnych i możliwości pozyskania dotacji z funduszy europejskich na kolejne zadania inwestycyjne jest to sytuacja bardzo korzystna, ponieważ jesteśmy w stanie zapewnić praktycznie każdy wkład własny, czyli część środków, które musi posiadać beneficjent – mówi burmistrz Stanisław Lichosyt.
 
Największym przedsięwzięciem, którego rozpoczęcie planowane jest w przyszłorocznym budżecie są prace konserwatorskie i restauratorskie suskiego zamku, na ten cel zaplanowano kwotę 5 342 069 złotych. Kontynuowane będą zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacje na działania związane z ochroną powietrza na co przeznaczono 1 547 578 zł. Ważną pozycją w budżecie jest rewitalizacja rynku, w roku 2017 ma być wykonana pełna dokumentacja projektowa wszystkich branż związanych z przebudową centrum miasta. W oparciu o środki z UE w kwocie 267 221 zł kontynuowane będą rozpoczęte w 2016 r. prace związane z wdrożeniem elektronicznych usług administracji w Urzędzie Miasta. W dalszym ciągu prowadzone będą inwestycje drogowe, w tym przebudowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż tzw. pasażu, budowa sieci wodociągowych oraz ujęć głębinowych wody pitnej i wiele innych. (L.Steczek)
 
   

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję