przewiń do góry

Za Życiem

 


29-12-2017

OFERTA WSPARCIA KOB IET W CIĄŻY I ICH RODZIN „ ZA ŻYCIEM”

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa zakres uprawnień kobiet, w szczególności kobiet w ciąży (dot. kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet z niepowodzeniami położniczymi) i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

 

Głównym celem programu jest rozwój zintegrowanego systemu pomocy w zakresie wspierania kobiet w ciąży i rodzin, przeżywających trudności z tytułu ciąży powikłanej lub istniejącej niepełnosprawności w rodzinie oraz wsparcie:

  • psychologiczne
  • społeczne
  • funkcjonalne
  • ekonomiczne ich rodzin.

PROGRAM KIEROWANY JEST DO:

  • kobiet w ciąży i ich rodzin; w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę
  • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko; ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu
  • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trackie ciąży lub porodu
  • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na wskutek wad wrodzonych
  • kobiety, które nie zabiorą do domu dziecka z powodu urodzenia dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami

JAK SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który:

  • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

Świadczenie będzie przysługiwać jednorazowo w kwocie 4 000 zł, bez względu na dochód.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.
Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Zadanie, wnikające z  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Suchej Beskidzkiej

 


Ustawa "Za Życiem"

Rozporządzenie

 Informator


 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję